Dodržování zásad Baby Friendly Hospital Iniciative v klinické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena
dc.contributor.author Knapová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:27Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68540
dc.description.abstract Práce je zaměřena na program Baby Friendly Hospital a na jednotlivé body programu. Zabývá se také obecně kojením, anatomií prsu, složením mateřského mléka a laktačním poradenstvím. Prostřednictvím dotazníkového šetření byly získány od respondentek hospitalizovaných na oddělení šestinedělí informace o dodržování jednotlivých bodů v porodnicích, které mají titul Baby Friendly Hospital, a také zda jsou z pohledu žen podávány dostatečné informace o kojení. cze
dc.format 69 s. (92 188)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Baby friendly hospital cze
dc.subject kojení cze
dc.subject laktace cze
dc.subject mateřské mléko cze
dc.subject Baby friendly hospital eng
dc.subject breast feeding eng
dc.subject lactation eng
dc.subject breast milk eng
dc.title Dodržování zásad Baby Friendly Hospital Iniciative v klinické praxi cze
dc.title.alternative Compliance with the principles of the Baby Friendly Hospital Initiative in clinical practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mikšovská, Vendula
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This work is focused on the Baby Friendly Hospital program and to individual items on the agenda. It also deals with general breastfeeding, breast anatomy, breast milk composition and lactation consulting. Through the survey respondents were obtained from hospitalized for postpartum department about compliance of individual points in hospitals that have a title Baby Friendly Hospital, and also whether they are from the perspective of women given sufficient information about breastfeeding. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36528
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve své práci používáte dva dotazníky (dotazníku pro matky a dotazníku pro personál). Co vás vedlo k volbě dvou dotazníků? 2. Popište prosím, jak a zda bylo dosaženo praktického cíle práce č. 2. 3. U otázky č. 5 v dotazníku pro zdravotnické pracovníky uvádíte, že jedna z respondentek na otázku neodpověděla. Proč tedy její dotazník nebyl z výzkumného šetření vyřazen jako neúplný? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 30209
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account