Software pro obsluhu a nastavování průmyslového regulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Musílek, Miroslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68430
dc.description.abstract Práce je věnována problematice průmyslových regulátorů s důrazem na důležitost komunikačního rozhraní. V rámci práce je vypracována aplikace pro ovládání zvoleného průmyslového PID regulátoru. Tato aplikace slouží pro ovládání parametrů zařízení a sběr naměřených dat včetně vizualizace. Ověření činnosti zařízení a programu proběhlo na příkladu zvolené regulační soustavy. cze
dc.format 62 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslový regulátor cze
dc.subject modbus cze
dc.subject EIA/TIA 485 cze
dc.subject C# cze
dc.subject XML cze
dc.subject Industrial control eng
dc.subject Modbus eng
dc.subject EIA/TIA 485 eng
dc.subject C# eng
dc.subject XML eng
dc.title Software pro obsluhu a nastavování průmyslového regulátoru cze
dc.title.alternative Industrial controller setting and operating software eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honc, Daniel
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of industrial controllers and emphasizes the importance of communication interface. In the framework of the thesis an application is developed for controlling a specified industrial PID controller. This application is used to control device parameters and to collect measured data including visualization. The device and the application are verified by the example of selected control system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35965
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce byl návrh a realizace software pro komunikaci průmyslového regulátoru s počítačem, který měl umožňovat nastavování parametrů regulátoru, ukládání dat do počítače, př. jejich další zpracování a vizualizaci. V teoretické části se diplomant zabýval komunikací regulátorů~ s PC s důrazem na standard EIA-485 a protokol Modbus RTU a popisem zvoleného regulátoru, který měl být v rámci řešení práce vybrán a pořízen. Diplomant v práci prokázal, že zvládl návrh i programovou realizaci software pro komunikaci průmyslového regulátoru s PC. Pracoval prakticky samostatně a prokázal správnost navrhnutých řešení pro řízení reálného modelu zvoleným průmyslovým regulátorem. Výsledky diplomové práce lze využít především v praktické rovině při řešení obdobných problémů.\par} cze
dc.identifier.stag 32187
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account