Hodnocení kvality života žen v období souvisejícím s menopauzou využití elektronické formy nástroje MRS na webových stránkách zaměřených na menopauzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Havlíková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68414
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení kvality života žen v období menopauzy s využitím elektronické formy české standardizované verze dotazníku Menopause Rating Scale. Práce je teoreticko-výzkumná. V teoretické části diplomové práce je pozornost věnována pojmu menopauza, průběhu tohoto životního období, kvalitě života, dostupným informačním zdrojům ale také dotazníku MRS. Ve výzkumné části je popsána metodika tvorby webových stránek, jejich uvedení do provozu. Součástí práce je i statistické vyhodnocení dat získaných pomocí elektronické formy dotazníku Menopause Rating Scale využitého na vytvořených webových stránkách. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject klimakterium cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject menopauza cze
dc.subject webové stránky cze
dc.subject Climacterium eng
dc.subject menopause eng
dc.subject Menopause Rating Scale eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject website eng
dc.title Hodnocení kvality života žen v období souvisejícím s menopauzou využití elektronické formy nástroje MRS na webových stránkách zaměřených na menopauzu cze
dc.title.alternative Assessing quality of life of menopausal women the use of electronic Menopause Rating Scale questionnaire form on a website dedicated to menopause eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of evaluation the quality of women life in the menopause period with using the electronic version of the Czech standardized version of questionnaire the Menopause Rating Scale. The thesis is theoretical-research. In the theoretical part of the diploma thesis, attention is paid to the concept of menopause, during this period, the quality of life, the available information sources, but also the MRS questionnaire. The research part describes the methodology of website creation and putting into operation. Part of the work is statistical evaluation of data obtained by using the electronic form of questionnaire the Menopause Rating Scale used on the created websites. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36585
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Které randomizované klinické studie potvrzují účinek fytoestrogenů? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 32960
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account