Analýza vlivu podnikové kultury na vedení lidí ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Řeháková, Šárka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:01Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68292
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je orientováno na vliv podnikové kultury na vedení lidí ve vybrané firmě. Teoretické poznatky z oblasti podnikové kultury a vedení lidí jsou vymezeny pomocí definic odborníků na tuto problematiku. Analytická část práce charakterizuje konkrétní výrobní podnik, shrnuje stávající stav firemní kultury a analyzuje vliv na vedení lidí ve vybraném podniku. Analýza je provedena pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce jsou pro tuto firmu uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení vztahu firemní kultury a vedení lidí. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject podniková kultura cze
dc.subject vedení lidí cze
dc.subject management cze
dc.subject firemní klima cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject etika cze
dc.subject corporate culture eng
dc.subject leadership eng
dc.subject management eng
dc.subject business climate eng
dc.subject communication eng
dc.subject ethics eng
dc.title Analýza vlivu podnikové kultury na vedení lidí ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Analysis of the Impact of Corporate Culture on people management in the selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is focused on the influence of corporate culture on people management in the selected company. Theoretical knowledge of corporate culture and leadership are defined from current definitions of management. The practical part describes the concrete manufacturing company, sums up the current status of corporate culture and analyses the impact on human resources management in selected company. Part of the thesis is analysis survey. In the conclusion are presented suggestions and recommendations to improve the relationship of corporate culture and leadership. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36076
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci s názvem Analýza vlivu podnikové kultury na vedení lidí ve vybrané společnosti. Cílem práce bylo provést analýzu obsahu a síly podnikové kultury v konkrétní firmě a zhodnocení jejího vlivu na oblast vedení lidí. Studentka dále odpověděla na otázky vedoucí práce: 1. V rámci obhajoby práce zdůrazněte, ve které konkrétní oblasti vedení lidí spatřujete nejsilnější vliv podnikové kultury. 2. Jak by se měly výsledky provedené analýzy promítnout do strategických cílů společnosti? cze
dc.identifier.stag 31738
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account