Klíčové procesy řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Závůrková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68290
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, konkrétně analyzuje její klíčové procesy. Nejprve jsou vymezeny teoretické pojmy, které se k dané problematice vztahují. V aplikační části jsou charakterizovány činnosti řízení lidských zdrojů společnosti Mars Czech republic, s.r.o. a následně je provedena analýza pouze těch klíčových, které vyplývají z poskytnutých rozhovorů. Nakonec jsou výsledky analýzy porovnány s teoretickými východisky a z toho vyvozeny závěry a doporučení pro společnost. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject činnosti řízení lidských zdrojů cze
dc.subject etické řízení cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject business human resources management eng
dc.subject ethical management eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject remuneration eng
dc.subject education eng
dc.title Klíčové procesy řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti cze
dc.title.alternative Key processes of human resources management in multinational company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This work deals with human resource management, specifically analyzes its key processes. First they defined theoretical concepts that relate to this issue. In the practical part they are characterized by the activities of human resources management company Mars Czech Republic, Ltd. followed by an analysis of only those key arising from granted interviews. Finally, the analysis results are compared with theoretical and of the conclusions and recommendations for the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36070
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila zkušební komisi v rámci se svou prací s názvem Klíčové procesy řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti. Cílem práce bylo provést analýzu a zhodnocení strategie řízení lidských zdrojů vybrané nadnárodní společnosti v kontextu aplikace principů podnikové etiky. Následně odpověděla na otázky vedoucí práce: 1. Na základě zjištěných charakteristik určete, o jaký typ firemní kultury se ve společnosti Mars jedná. 2. Jedním z Vašich hlavních doporučení pro analyzovanou společnost je zviditelnění se na pracovním trhu. Jakým způsobem by to společnost Mars měla učinit. cze
dc.identifier.stag 31728
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account