Číslicový řídicí systém pro regulaci otáček ventilátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Langer, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68110
dc.description.abstract Práce se věnuje zpětnovazebnímu řízení. V teoretické části jsou vysvětleny principy řízení s využitím PID regulátorů. V praktické části je popsán návrh číslicového řídicího systému s mikropočítačem řady ATMega pro regulaci otáček ventilátoru, který je následně prakticky ověřen. cze
dc.format 47 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject číslicový regulátor cze
dc.subject PID cze
dc.subject zpětnovazební řízení cze
dc.subject mikropočítač cze
dc.subject Digital controller eng
dc.subject PID eng
dc.subject Closed-loop control eng
dc.subject Microcomputer eng
dc.title Číslicový řídicí systém pro regulaci otáček ventilátoru cze
dc.title.alternative Digital control system for regulation of fan RPM eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the closed-loop control. The theoretical part explains the principles of control using PID controllers. The practical part describes the design of a digital control system with ATMega microcontroller for fan speed control, which is afterwards verified in practice. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35975
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo ověřit principy zpětnovazebního řízení na příkladu řízení otáček ventilátoru. Cíle práce byly splněny. Byl vytvořen funkční číslicový řídicí systém pro regulaci otáček ventilátoru s PI regulátorem. Student pracoval velmi samostatně. Regulátor by ale nemohl fungovat na základě vztahů (1.11), (2.6) a (2.9), které jsou chybné (integrace lichoběžníkovou metodou). Příslušné zdrojové soubory programu jsou však v pořádku. Cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 32462
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account