Hodnocení kvality života a hlasových obtíží u pacientů s onemocněním hrtanu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana
dc.contributor.author Špičková, Nikola
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68056
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života a hlasových obtíží u pacientů s onemocněním hrtanu. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část práce je věnována hlasu, jeho tvorbě, vyšetření, hlasovým poruchám a léčbě hlasových poruch. Další část je věnována kvalitě života, nástrojům pro měření kvality života a hodnocení kvality života. Praktická část diplomové práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí dotazníků VHI a WHOQOL-BREF od pacientů dispenzarizovaných ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu. cze
dc.format 89 s. (123 181 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject standardizované dotazníky VHI cze
dc.subject standardizované dotazníky WHOQOL-BREF cze
dc.subject subjektivní hlasové obtíže cze
dc.subject subjektivní kvalita života cze
dc.subject standardized VHI questionnaire eng
dc.subject standardized WHOQOL-BREF questionnaire eng
dc.subject subjective voice disorders eng
dc.subject subjective quality of live eng
dc.title Hodnocení kvality života a hlasových obtíží u pacientů s onemocněním hrtanu cze
dc.title.alternative Assessment of quality of life and voice disorders in patients with laryngeal diseases eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with assessment of quality of life and voice disorders in patients with laryngeal diseases. The thesis is divided from two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part deals with voice, voice creation, voice examination, voice disorders and voice disorders therapy. Next part deals with quality of life, instrument for measuring of quality of life and assessment of quality of life. The practical part deals with treatment data gained by standardized questionnaires VHI and WHOQOL-BREF. The answers were gained from dispenzarizeted patients in phoniatric ambulance of county hospital. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36510
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou Vaše plány do budoucnosti vzhledem k praktické aplikaci výsledků diplomové práce? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33239
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account