Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červená, Iva
dc.contributor.author Havel, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:52Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68012
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky urgentní medicíny a charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Dále je zde rozebrána výživa, uvedena jsou také výživová doporučení odpovídající zdravé stravě a popsány možné výživové problémy zdravotnických záchranářů. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pohybovou aktivitou a fyzickou zdatností nejen záchranářů. V praktické části byly analyzovány výsledky prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem zjistit stav stravovacích návyků a fyzické aktivity záchranářů. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výživa cze
dc.subject sport cze
dc.subject zdravá strava cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject fyzická zdatnost cze
dc.subject nutrition eng
dc.subject sport eng
dc.subject healthy diet eng
dc.subject health rescuer eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject physical fitness eng
dc.title Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře cze
dc.title.alternative Diet and sport necessary for the profession of paramedic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on nutrition and sport activities of non-medical health workers (paramedics) assisting or working in the area of pre-hospital emergency care in the territory of the Pardubice Region. The work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the problems of emergency medicine and characterizes the work of the medical rescuers. There is also nutrition analysed and nutritional recommendations concerning healthy diets mentioned, with possible nutritional problems affecting health rescuers. The final chapter of the theoretical part deals with physical activity and the physical fitness of not only rescuers. In the practical part, the results were analyzed through a questionnaire survey with the aim to determine the state of the eating habits and the physical activities of the monitored paramedics. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36592
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že se náročnost práce zdravotnických záchranářů a řidičů projevuje na jejich stravování stejnou měrou v době, kdy jsou v práci a v době, kdy čerpají volno? Proč jste toto ve své práci nezohlednil? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33452
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account