Marketingová strategie Integrované dopravy Plzeňska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Šabatka, Jiří
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:16:09Z
dc.date.available 2017-05-15T09:16:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-11-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67852
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie v oblasti komunikačního mixu organizátora veřejné dopravy Plzeňského kraje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje teoretické vymezení marketingu a jeho historii. V druhé kapitole je provedena analýza současné marketingové strategie společnosti POVED s.r.o. a následné porovnání s ostatními organizátory veřejné dopravy. Třetí kapitola se zabývá návrhem marketingové strategie v oblasti komunikačního mixu. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením návrhu ze třetí kapitoly. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject Plzeň cze
dc.subject strategie cze
dc.subject organizátor dopravy cze
dc.subject komunikační mix cze
dc.subject marketing eng
dc.subject Pilsen eng
dc.subject strategy eng
dc.subject transport organizer eng
dc.subject communication mix eng
dc.title Marketingová strategie Integrované dopravy Plzeňska cze
dc.title.alternative Marketing Strategy of the Integrated Transport in Pilsen Region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řihák, Miroslav
dc.date.accepted 2017-01-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of the marketing strategy in the field of the communication mix for the organizer of the public transport in Pilsen. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a theoretical definition of marketing and its history. The second chapter provides an analysis of the current marketing strategy of POVED Ltd. and subsequent comparison with other organizers of public transport. The third chapter deals with the design of the marketing strategy in the field of the communication mix. The final part deals with the evaluation of the proposal from the third chapter. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35647
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant dokázal svou diplomovou práci dostatečně objasnit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 31120
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account