Legační kaplani ve službách císařských vyslanců ve Stockholmu ve druhé polovině 17. století

Show simple item record

dc.contributor.author Bakeš, Martin cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:21:10Z
dc.date.available 2017-05-11T11:21:10Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 0862-6111 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67724
dc.description.abstract Předkládaný článek analyzuje duchovní i světskou činnost legačních kaplanů ve struktuře císařských ambasád ve Švédsku ve druhé polovině 17. století. Katolické duchovenstvo rekrutující se převážně z řad Tovaryšstva Ježíšova využívalo v přísně luteránském prostředí nesčetné taktiky a strategie, které měly zajistit úspěch často provozovaných nelegálních aktivit. V tomto světle nevystupují legační kaplani pouze jako poslušní služebníci vyslanců, ale také jako zástupci jednoho z nejvýznamnějších řeholních řádů specializujících se na misijní činnost. cze
dc.format p. 941-967 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Český časopis historický, volume 4, issue: 114 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Švédsko cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject jezuité cze
dc.subject diplomatické mise cze
dc.subject legační kaplani cze
dc.subject Daniel Josef Mayer cze
dc.subject Jan Sterck cze
dc.subject Sweden eng
dc.subject 17th century eng
dc.subject Jesuits eng
dc.subject diplomatic mission eng
dc.subject legation eng
dc.subject chaplains eng
dc.subject Daniel Josef Mayer eng
dc.subject Jan Sterck eng
dc.title Legační kaplani ve službách císařských vyslanců ve Stockholmu ve druhé polovině 17. století cze
dc.title.alternative Legation chaplains in the services of Imperial envoys in Stockholm in the second half of the 17th century eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The submitted study analyses the spiritual and secular activities of the legation chaplains within the structure of the imperial embassies in Sweden in the second half of the 17th century. The Catholic clergy, recruited mainly from the Society of Jesus order, exploited numerous tactics and strategies in the strictly Lutheran environment which were meant to secure the success of illegal activities often undertaken. In this light, legation chaplains did not act merely as obedient servants of the envoys, but also as representatives of one of the most important religious orders specialising in missionary activity. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.project.ID GA13-12939S/Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640 - 1740) cze
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85014433506
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85014433506
dc.identifier.obd 39878306 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account