The ratio of oxidized and reduced forms of selected antioxidants as a possible marker of oxidative stress in humans

Show simple item record

dc.contributor.author Kanďár, Roman cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:14:19Z
dc.date.available 2017-05-11T11:14:19Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0269-3879 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67634
dc.description.abstract Oxidative stress is an imbalance between reactive oxygen species exposure and the ability of organisms to detoxify the reactive intermediates and to repair the oxidative damage of biologically important molecules. Many clinical studies of oxidative stress unfortunately provide conflicting and contradictory results. The ability of antioxidant systems to adequately respond to oxidative stress can be used in laboratory diagnostics. In the present review, methods using the ratio of reduced and oxidized forms of uric acid, ascorbic acid, glutathione and coenzyme Q10 as suitable indicators of oxidative stress are discussed. From the mentioned publications it is evident that suitable sample preparation prior to analysis is crucial. eng
dc.format p. 13-28 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher John Wiley & Sons Ltd. eng
dc.relation.ispartof Biomedical Chromatography, volume 30, issue: 1 eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject allantoin eng
dc.subject antioxidants eng
dc.subject ascorbic acid eng
dc.subject coenzyme Q10 eng
dc.subject glutathione eng
dc.subject oxidative stress eng
dc.subject alantoin cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject koenzym Q10 cze
dc.subject glutathion cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.title The ratio of oxidized and reduced forms of selected antioxidants as a possible marker of oxidative stress in humans eng
dc.title.alternative Poměr oxidované a redukované formy vybraných antioxidantů jako možný ukazatel oxidačního stresu u lidí cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Oxidační stres je nerovnováha mezi působením reaktivních sloučenin kyslíku a schopností organismu detoxikovat reaktivní meziprodukty a opravovat biologicky významné molekuly, které byly při oxidačním stresu poškozeny. Mnoho klinických studií zabývající se oxidačním stresem poskytují protichůdné výsledky. Schopnost antioxidačních systémů adekvátně reagovat na oxidační stres může být využita v laboratorní diagnostice. V přehledném článku jsou diskutovány metody pro určení poměru redukované a oxidované formy kyseliny močové, kyseliny askorbové, glutathionu a koenzymu Q10, který je vhodným ukazatelem oxidačního stresu. Z dotyčných publikací je zřejmé, že vhodná příprava vzorku před analýzou je zásadní. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1002/bmc.3529 eng
dc.identifier.wos 000367349800003
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84952638529
dc.identifier.obd 39877611 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account