Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints

Show simple item record

dc.contributor.author Nechvílová, Kateřina cze
dc.contributor.author Kalendová, Andréa cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:14:14Z
dc.date.available 2017-05-11T11:14:14Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 0452-599X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67633
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá heteropolykyselinami jako novými možnými dopanty vodivých polymerů, které se dají využít jako antikorozní pigmenty pro ochranu ocelových povrchů. Nově připravené pigmenty, křemičito-wolframové a fosfo-wolframové heteropolykyseliny, byly charakterizovány pomocí hustoty, olejového čísla, kde na základě těchto hodnot byla sestavena objemová koncentrační řada 0,5; 1; 3 a 5 % pigmentu v epoxyesterové pryskyřici jako pojivu. Nátěrové hmoty byly aplikovány na zkušební panely, kde byly provedeny mechanické a korozní testy. Stěžejní zkouškou byla expozice vzorků v prostředí ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Další důležitou testem bylo proměření měrné elektrické vodivosti a stanovení korozních úbytků materiálu. Vyhodnocením korozním projevů na vzorcích a ocelových podkladech po 1584 hodinách expozice dosahuje křemičito-wolframová heteropolykyselina vyšší antikorozní účinnosti. Při expozici vzorků po dobu 2352 hodinách byla ale stabilnější fosfo-wolframová heteropolykyselina, u které nedocházelo k takové míře deprotonace, jako u jejího zkoumaného protějšku. cze
dc.format p. 122-127 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Koroze a ochrana materiálu, volume 60, issue: 4 cze
dc.rights open access cze
dc.subject heteropolykyseliny cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject atmosféra s oxidem siřičitým cze
dc.subject heteropolyacids eng
dc.subject anticorrosion pigment eng
dc.subject SO2 atmosphere eng
dc.title Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints cze
dc.title.alternative Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This paper is focused on the heteropoly acids as another new possibility of dopant for conducting polymers which can be used as anticorrosive pigments for steel protection. The newly prepared pigments, silicotungstic and phosphotungstic heteropoly acids, were characterized by determination of oil number and density. The value of critical pigment volume concentration was determinated by these values. The pigment volume concentration was 0.5; 1; 3 and 5 % in epoxyester-resin witch was used as a binder. Organic coatings were applicated on steel panels which were tested by mechanical and corrosion tests. The main exam was exposition of testing sample in sulphur dioxide atmosphere. Another important exam was measuring the specific electrical conductivity and determination of corrosion loss. After 1584 hours, the samples were evaluated. Values of anticorrosion efficiency are increased for silicotungstic heteropoly acid pigment. But with long-term exposition, phosphotungstic heteropoly acid pigment has better and higher anticorrosion efficiency than the other sample. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.doi 10.1515/kom-2016-0019
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85006010408
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85006010408
dc.identifier.obd 39877609 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account