Retention behavior of lipids in reversed-phase ultrahigh-performanceliquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry

Show simple item record

dc.contributor.author Ovčačíková, Magdaléna cze
dc.contributor.author Lísa, Miroslav cze
dc.contributor.author Cífková, Eva cze
dc.contributor.author Holčapek, Michal cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:13:13Z
dc.date.available 2017-05-11T11:13:13Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0021-9673 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67622
dc.format p. 76–85 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Chromatography A, volume 1450, issue: June eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject lipids eng
dc.subject reversed-phase eng
dc.subject ultrahigh-performanceliquid eng
dc.subject chromatography–electrospray ionization eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.subject lipidy cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject reverzní fáze cze
dc.subject hmotnostní spekltrometrie cze
dc.subject elektrosprejová ionizace cze
dc.title Retention behavior of lipids in reversed-phase ultrahigh-performanceliquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry eng
dc.title.alternative Retenční chování lipidů s použitím kapalinové chromatografie s reverzními fázemi ve spojení s hmotnostní spekltrometrií s elektrosprejovou ionizací cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá retenčním chování lipidů v biologických vzorcích jako je lidská plasma a moč a prasečí mozek. Pro práci byla použita kapalinová chromatografie s reverzními fázemi ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Identifikace jednotlivých lipidů byla provedena v negativním a pozitivním módu s přesností lepší než 5 ppm. Bylo identifikováno 14 polárních a 5 nepolárních tříd a více než 400 jednotlivých lipidů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.chroma.2016.04.082
dc.relation.publisherversion http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967316305556
dc.identifier.wos 000377323700009
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968750673
dc.identifier.obd 39877542 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account