General Approach to the Nucleation and Crystal Growth in Sb0.5Se99.5 Glass Explaining the Shape of DSC Curves

Show simple item record

dc.contributor.author Honcová, Pavla cze
dc.contributor.author Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Barták, Jaroslav cze
dc.contributor.author Málek, Jiří cze
dc.contributor.author Košťál, Petr cze
dc.contributor.author Stehlík, Stanislav cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:12:30Z
dc.date.available 2017-05-11T11:12:30Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1528-7483 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67615
dc.description.abstract Crystallization of amorphous Sb0.5Se99.5 glass in the form of bulk and powder with defined particle sizes (prepared in protective atmosphere of argon) was studied by DSC. Different forms of sample exhibit quite complex behavior involving crystallization on the surface and in the volume of the sample, and this is reflected in the shape of DSC curve. Standard kinetic analysis cannot describe experimental results with interpretation of the crystal growth mechanism, although the deconvolution procedure was done using several kinetic models, because of the time-lag of crystallization in the volume. However, theoretical curves based on nucleation and crystal growth rates, calculated separately for the process on the surface and in the volume of the sample, correspond well to real data and explain the distinctive change in the shape of DSC curves with particle sizes. eng
dc.format p. 2904-2911 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher American Chemical Society eng
dc.relation.ispartof Crystal Growth & Design, volume 16, issue: 5 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Crystallization kinetics eng
dc.subject Sb-Se eng
dc.subject Crystal growth rate eng
dc.subject Overlapping peaks eng
dc.subject Chalcogenide glasses eng
dc.subject Kinetika krystalizace cze
dc.subject Sb-Se cze
dc.subject rychlost růstu krystalů cze
dc.subject Komplexní proces cze
dc.subject Chalkogenidová skla cze
dc.title General Approach to the Nucleation and Crystal Growth in Sb0.5Se99.5 Glass Explaining the Shape of DSC Curves eng
dc.title.alternative Zjednodušený přístup k nukleaci a růstu krystalů ve skle Sb0,05Se99,5 reflektující tvar DSC křivek cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Krystalizace amorfního skla Sb0,5Se99,5 ve formě bulku a práškových vzorků s definovanou velikostí částic (připraveno v ochranné atmosféře argonu) byla studována pomocí DSC. Různá forma vzorku způsobila výraznou změnu krystalizačních píků, které odráží komplexní charakter sledovaného děje. V práci je popsán jednoduchý model založený na rychlosti nukleace a růstu krystalů, který díky časovému zpoždění krystalizace v objemu dokázal vysvětlit výraznou změnu krystalizačních píků s velikostí částic sledovaných vzorků. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1021/acs.cgd.6b00230 eng
dc.project.ID GA16-10562S/Viscosity and kinetic phenomena in glass-forming systems eng
dc.identifier.wos 000375520900054
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969556025
dc.identifier.obd 39877425 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account