Thermal behavior and the properties of BaO-B2O3-P2O5 glasses

Show simple item record

dc.contributor.author Kalenda, Petr cze
dc.contributor.author Koudelka, Ladislav cze
dc.contributor.author Mošner, Petr cze
dc.contributor.author Beneš, Ludvík cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:09:05Z
dc.date.available 2017-05-11T11:09:05Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1388-6150 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67575
dc.description.abstract Borophosphate glasses of the BaO-B2O3-P2O5 ternary system were prepared and studied within the large glass-forming region of the system. Fourteen investigated glass samples of barium borophosphate glasses were discussed for a comparison of the compositional trends in their properties in four compositional series such as A: (100 - ) Ba(PO3)(2)-xB(2)O(3), B: 40BaO-yB(2)O(3)-(60 - y) P2O5, C: (50 - z) BaO-zB(2)O(3)-50P(2)O(5), and D: (60 - w) BaO-wB(2)O(3)-40P(2)O(5). Changes in glass density and molar volume primarily depend on the BaO content in the glasses. The thermal properties were studied with a differential thermal analysis, hot-stage microscopy, and dilatometry. Glass transition temperature increases with a rising B2O3 content most rapidly in the glass series A and B. It reaches its maximum in these series for the glasses containing 20-30 mol%, where the glass network represents a 3D structure interlinked with P-O-B, P-O-P, and B-O-B bridges. The thermal expansion coefficient decreases, in contrast, with the increasing B2O3 content in these ternary glasses as well as their chemical durability. The crystallization of these glasses, in the samples with a low B2O3 content, results in the formation of barium metaphosphate BaP2O6. Certain crystallized samples also contain a small amount of BPO4, and diffraction lines of ternary compounds BaBPO5 and Ba3B(PO4)(3) were revealed in a number of samples. A new compound of the composition Ba5B2P8O28 was identified in the crystallized glass 50BaO-10B(2)O(3)-40P(2)O(5). eng
dc.format p. 1161-1168 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, volume 124, issue: 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Barium borophosphate glasses eng
dc.subject thermal analysis eng
dc.subject crystallization eng
dc.subject XRD eng
dc.subject Termické chování skel cze
dc.subject borofosfátová skla cze
dc.subject vlastnosti skel cze
dc.subject krystalizace skel cze
dc.title Thermal behavior and the properties of BaO-B2O3-P2O5 glasses eng
dc.title.alternative Termické chování a vlastnosti skel systému BaO-B2O3-P2O5 cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Borofosfátová skla ternárního systému BaO-B2O3-P2O5 byla připravena a studována v existující šitoké oblasti sklotvornosti. Bylo připraveno 14 borofosfátových skel, jejichž vlastnosti byly diskutovány ve čtyřech kompozičních řadách A: (100 - ) Ba(PO3)(2)-xB2O(3), B: 40BaO-yB2O3-(60 - y) P2O5, C: (50 - z) BaO-zB2O3-50P2O5, a D: (60 - w) BaO-wB2O3-40P2O5. Změny v měrné hmotnosti a molárním objemu skel závisí zejména na obsahu BaO ve sklech. Termické chování skel bylo studováno diferenční termickou analýzou, žárovou mikroskopií a dilatometrií. Hodnota Tg roste s obsahenm B2O3 výrazně v řadách A a B a dosahuje maxima u skel s obsahem 20-30 mol%, kde je vytvářena trojrozměrná strukturní síť propojená vazbami P-O-B, P-O-P, a B-O-B. Naproti tomu s růstem obsahu B2O3 ve sklech klesá koeficient teplotní roztažnosti a chemická odolnost. Byly identidfikovány sloučeniny vznikající při krystalizaci skel a byla nalezena nova sloučenina o složení Ba5B2P8O28 při složení 50BaO-10B2O3-40P2O5. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-016-5317-x eng
dc.project.ID GA13-00355S/Vícesložková fosforečnanová a borofosforečnanová skla eng
dc.identifier.wos 000376087800003
dc.identifier.wos 000376087800003 eng
dc.identifier.obd 39877188 eng


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account