Modelling of extreme losses in natural disasters

Show simple item record

dc.contributor.author Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Pacáková, Viera cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:02:06Z
dc.date.available 2017-05-11T11:02:06Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1998-0140 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67481
dc.description.abstract The aim of this paper is to describe parametric curvefitting methods for modelling extreme historical losses of natural catastrophes in the world. Article summarizes relevant theoretical results Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and results of their application to the data about amounts of damages in world catastrophe events in time period 2010- 2014, published by Swiss Re studies Sigma. We aim to develop the models for extreme catastrophic losses by selecting a particular probability distributions through statistical analysis of empirical data with the best possible estimate of the upper tail area. eng
dc.format p. 171-178 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, volume 10, issue: 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Block maxima models eng
dc.subject Excess over threshold method eng
dc.subject Extreme value distribution eng
dc.subject Generalized Pareto distribution eng
dc.subject Metoda blokového maxima cze
dc.subject metoda přes vysoký práh cze
dc.subject rozdělení extrémních hodnot, zobecněné Pareto rozdělení cze
dc.title Modelling of extreme losses in natural disasters eng
dc.title.alternative Modelování extrémních škod u přírodních katastrof cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto článku je popsání parametrických metod pro modelování extrémních historických škod způsobených přírodními katastrofami na světě. Článek shrnuje relevantní teoretické výsledky teorie extrémních hodnot (EVT) a metody přes vysoký práh (EOT) a výsledky jejich aplikací na údajích o výškách škod během světových katastrofických událostí v období 2010-2014, zveřejněné Swiss Re Sigma. Naším cílem je využití modelů extrémních škod výběrem konkrétního rozdělení pravděpodobnosti, kdy díky statistické analýze empirických údajů určíme co nejlepší odhad horní části rozdělení těchto hodnot. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2016/a422001-463.pdf
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84963994565
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84963994565
dc.identifier.obd 39876635 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account