Heart failure is the strongest predictor of acute kidney injury in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction

Show simple item record

dc.contributor.author Matějka, Jan cze
dc.contributor.author Varvařovský, Ivo cze
dc.contributor.author Rozsíval, Vladimír cze
dc.contributor.author Herman, Aleš cze
dc.contributor.author Bláha, K. cze
dc.contributor.author Večeřa, J. cze
dc.contributor.author Lazarák, Tomáš cze
dc.contributor.author Novotný, V. cze
dc.contributor.author Mužáková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Vojtíšek, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:01:18Z
dc.date.available 2017-05-11T11:01:18Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0022-9032 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67470
dc.description.abstract BACKGROUND: ST elevation myocardial infarction (STEMI) patients treated by primary PCI are at high risk of acute kidney injury (AKI). AIM: To evaluate incidence, risk factors and consequences of AKI in patients undergoing primary PCI. METHODS: Retrospective analysis. RESULTS: 202 patients included. AKI occurred in 25 (12.4%) of them. Characteristics of the patients with and without AKI did not differ significantly except for age (69 ± 13 vs. 62 ± 12;p=0.003), female gender (48.0% vs. 26.6%; p=0.035), hypertension (88.0% vs.62.7%; p=0.013), LV ejection fraction (40% ± 12% vs. 49% ± 14%; p=0.002),cardiogenic shock (44.0% vs. 5.1 %; p<0.0001) and in-hospital mortality (24.0% vs. 3.4%; p=0.001). In multivariate analysis heart failure remained the only independent correlate of AKI. CONCLUSIONS: Heart failure was the strongest predictor of AKI. Other risks factors including contrast medium volume, baseline renal function, diabetes and age failed to predict AKI. eng
dc.format p. 18-24 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), volume 74, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject acute kidney injury eng
dc.subject contrast-induced acute kidney injury eng
dc.subject STEMI eng
dc.subject primary PCI eng
dc.subject complication eng
dc.subject akutní poškození ledvin cze
dc.subject kontrastem indukované akutní poškození ledvin cze
dc.subject STEMI cze
dc.subject primární PCI cze
dc.subject komplikace cze
dc.title Heart failure is the strongest predictor of acute kidney injury in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction eng
dc.title.alternative Srdeční selhání je nejsilnějším prediktorem akutního poškození ledvin u pacientů podstupujících primární perkutánní koronární intervenci pro akutní infarkt myokardu s ST elevacemi cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Úvod: Pacienti s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI)léčení primární PCI mají zvýšené riziko akutního poškození ledvin (AKI). Cíl: Zhodnotit incidenci, rizikové faktory a důsledky AKI u pacientů podstupujících primární PCI. Metodika: Retrospektivní analýza. Výsledky: Bylo zařazeno 202 pacientů. AKI se vyskytlo u 25 (12.4%) z nich. Charakteristiky nemocných s AKI a bez AKI se významně nelišily kromě věku (69 ± 13 vs. 62 ± 12;p=0.003), ženského pohlaví (48.0% vs. 26.6%; p=0.035), hypertenze (88.0% vs.62.7%; p=0.013), ejekční frakce levé komory srdeční (40% ± 12% vs. 49% ± 14%; p=0.002), výskytu kardiogenního šoku (44.0% vs. 5.1 %; p<0.0001) a nemocniční mortality (24.0% vs. 3.4%; p=0.001). V multivariantní analýze zůstalo srdeční selhání jediným nezávislým ukazatelem vzniku AKI. Závěr: Srdeční selhání bylo nejsilnějším prediktorem AKI. Ostatní rizikové faktory zahrnující objem podaného kontrastu, vstupní renální funkce, diabetes mellitus a věk výskyt AKI nepředpovídaly. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2015.0115
dc.identifier.wos 000376887600003
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84958744215
dc.identifier.obd 39876280 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account