SMEs´ Representation on the European Union level

Show simple item record

dc.contributor.author Mandysová, Ivana cze
dc.contributor.author Šatera, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:55:51Z
dc.date.available 2017-05-11T10:55:51Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7454-482-8 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67395
dc.description.abstract This study is based on SMEs Situation Analysis of small and medium sized enterprises´ (SMEs) interests being represented within the European Union (EU) multilevel governing system. It brings empirical research and in order to achieve a better insight into the structure of SMEs representation, to verify legitimacy in general business strategies. The cohesive and pervasive approach of the article derives from qualitative analysis of SMEs´ representation sample, including broad spectrum of elements that interconnects different modes of interests representing in expert groups, SMEs representations and associations and European SMEs federations. eng
dc.format p. 919-930 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice eng
dc.rights open access eng
dc.subject Small and Medium Sized Enterprises eng
dc.subject European Union eng
dc.subject SMEs Interest Associations eng
dc.subject Decision-making eng
dc.subject EU Policy eng
dc.subject Malé a střední podniky cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject zájmy MSP cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject Evropská politika cze
dc.title SMEs´ Representation on the European Union level eng
dc.title.alternative Zastoupení MSP na úrovni Evropské unie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tato studie zkoumá, jak jsou MSP a jejich zájmy reprezentovány v rámci Evropské unie (EU) na víceúrovňové řídící úrovni. Přináší empirický výzkum a lepší vhled do struktury zastoupení malých a středních podnikůověřuje oprávněnost všeobecných obchodních strategií. Kohezní přístup článku pochází z kvalitativní analýzy vzorku MSP, včetně širokého spektra prvků, které propojuje různé druhy zastoupení v expertních skupinách, sdružení a evropské federace MSP. cze
dc.event Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice 2015 (23.04.2015 - 24.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.ufu.utb.cz/konference/sbornik2015.pdf
dc.identifier.wos 000374107300072
dc.identifier.obd 39878479 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account