Informative Value of Q-test in Conditions of Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:47:31Z
dc.date.available 2017-05-11T10:47:31Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-636-0 eng
dc.identifier.issn 2464-6059 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67284
dc.description.abstract Kralicek´s Quick test is one of the well-known financial diagnostic tests in Europe. This model estimates the financial health of the company using the financial analysis tools with comparison with the created evaluation scale. The model was not created based on the sample of real companies and thus the author (even nobody later) has not tested complexly its informative value. That is why the quantification of informative ability of this model was stated using the tested sample of 1504 Czech companies. Even the model was not created using any statistic method (multiple discriminant analysis, logit analysis, decision trees, support vector machines, neural networks, etc.) it was found that its informative value is comparable to models based on empiric data (77.59% with the variation of one degree and up to 71.43% at the prediction of distress). eng
dc.format p. 440-447 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject Quick test eng
dc.subject financial stability eng
dc.subject informative ability eng
dc.subject prosperity eng
dc.subject financial distress eng
dc.subject Quick test cze
dc.subject finanční stabilita cze
dc.subject informační hodnota cze
dc.subject prosperita cze
dc.subject finanční úpadek cze
dc.title Informative Value of Q-test in Conditions of Czech Republic eng
dc.title.alternative Informační hodnota Q-testu v podmínkách České republiky cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Kralickův Q-test je jeden z nejznámějších finančních diagnostických testů v Evropě. Tento model odhaduje finanční zdraví podniku za použití nástrojů finanční analýzy a porovnání s vytvořenou hodnotící škálou. Tento model nebyl vytvořen na základě vzorku reálných podniků a proto autor netestoval jeho informativní hodnotu. To je důvodem proč byla provedena kvantifikace informativní schopnosti tohoto modelu za využití testovacího vzorku 1504 českých podniků. Přestože model nebyl vytvořen za využití statistických metod (multidiskriminační analýza, logit analýza, rozhodovací stromy, neuronové sítě, atd.), bylo zjištěno, že informační hodnota je srovnatelná s modely založenými na empirických datech (77.59 % při variantě odchylky 1 stupně a 71,43 % při predikci úpadku). cze
dc.event Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_16.pdf
dc.relation.publisherversion https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
dc.identifier.obd 39877904 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account