Pattern Recognition Neural Network as a Tool for Pest Birds Detection

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Škrabánek, Pavel cze
dc.contributor.author Gago, Lumír cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:47:06Z
dc.date.available 2017-05-11T10:47:06Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-4240-1 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67278
dc.description.abstract Various kinds of vermin have been considered as a huge problem since primeval times. Over this period, means of protection against vermin have developed to be very quick and efficient. However, new goals in protection have appeared recently which reflects legislative changes in most countries. Public opinion has shifted towards greater environment protection. Nowadays, vermin control systems have turned from being used globally into local applications and from being applied preventively into casual usage. Thus, accurate vermin detection units are becoming very important parts of vermin control systems. This situation is valid in agricultural areas (e.g. vineyards) which are protected against pest birds, too. Reflecting on the current situation, a feedforward multilayer artificial neural network, aimed on detection of European starling in vineyards, is presented in this paper. Except a description and validation of the detection method, the idea of the comprehensive protection system is also outlined in this paper. eng
dc.format p. 1-6 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Neural networks eng
dc.subject decision support eng
dc.subject pest birds eng
dc.subject Neuronová síť cze
dc.subject podpora rozhodování cze
dc.subject škodné ptactvo cze
dc.title Pattern Recognition Neural Network as a Tool for Pest Birds Detection eng
dc.title.alternative Neuronová síť rozpoznávající vzory jako nástroj pro detekci škodných ptáků cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V současné době existuje spousta nástrojů pro ochranu zemědělských ploch proti škůdcům. Vzhledem k měnící se legislativě však mnohé z nich není možno efektivně využívat a ke slovu se dostávají spíše ty nástroje, které pracují cíleně. K tomu je však třeba umět přítomnost škůdců efektivně detekovat. V článku je tedy představen konkrétní detektor, jehož cílem je zjišťovat přítomnost špačka obecného ve vinicích. V článku je tento detektor přehledně popsán a jeho vlastnosti evaluovány na reálných datech. Navíc je v článku naznačena myšlenka celého systému ochrany vinic zahrnující nejen detekci, ale i akční zásahy proti škodným ptákům. cze
dc.event 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) (06.12.2016 - 09.12.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/SSCI.2016.7849988
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7849988/
dc.project.ID SGS_2016_019/Speciální topologie umělé neuronové sítě jako aproximátor a klasifikátor eng
dc.identifier.wos 000400488301029
dc.identifier.scopus 2.0-85016061579
dc.identifier.scopus 2.0-85016061579
dc.identifier.obd 39877889 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account