Removal of zinc ions from model wastewater using electrodeposition

Show simple item record

dc.contributor.author Dušek, Libor cze
dc.contributor.author Kočanová, Veronika cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:35Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-89597-35-2 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67243
dc.description.abstract The present study deals with the electrochemical treatment of the wastewater generated from viscose fibres industry. Suitable process for electrochemical treatment of rayon wastewater is electrodeposition. Process is achieved by passing an electric current through a solution containing dissolved metal ions. Electrodeposition is the process which leads to the deposition of a metallic coating on a cathode in an electrochemical cell. Zinc has a standard reversible potential E° = - 0.76 V (standard hydrogen electrode (SHE)) at 25 °C that is more negative than that of iron (Fe/Fe2+ = - 0.44 V/SHE. Current density 5 mA/cm2 appears to be too low for satisfactory rate of electrodeposition, but current density only 10 or 20 mA/cm2 provides, after 16 h, 76.5% resp. 92% yield of regenerated zinc and all at current efficiency 27.2 kWh/m3 resp. 41.4 kWh/m3. It leads to conclusion that electrodeposition for regeneration of zinc from wastewater generated by the production of viscose fibres is a perspective technology. It is preferred to work at not adjusted pH of washing water (pH = 2.5) and low current density. But it is a little bit difficult in terms of capacity of needed equipment. eng
dc.format p. 604-609 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva eng
dc.relation.ispartof 43rd International Conference of SSCHE : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject electrodeposition of zinc eng
dc.subject model waste water with zinc ions eng
dc.subject regeneration of zinc eng
dc.subject elektrodepozice zinku cze
dc.subject modelové odpadnívody se za2+ iony cze
dc.subject regenerace zinku cze
dc.title Removal of zinc ions from model wastewater using electrodeposition eng
dc.title.alternative Odstraňování ionů zinku z modelových odpadních vod pomocí elektrrodepozice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tato studie se zabývá elektrochemickým čištění odpadních vod z výroby viskózová vlákna. Vhodný postup pro elektrochemické čištění odpadních vod z výroby hedvábí je elektrodepozice. Princip procesu spočívá v průchodu stejnosměrného elektrického proud přes roztok obsahující rozpuštěné kovové ionty které se deponují v podobě kovových povlaků na katodě. cze
dc.event 43rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (23.05.2016 - 27.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.obd 39877784 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account