EXAMINATION OF THE LOCAL MECHANICAL BEHAVIOR AFTER WELDING

Show simple item record

dc.contributor.author Bozkurt, Fatih cze
dc.contributor.author Schmidová, Eva cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:26Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:26Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-554-1214-6 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67241
dc.description.abstract High strength steels used for rail vehicles chassis create advantages such as reduced weight, reduction of fuel consumption and increased payload. This motivation to convert the rail vehicles is currently substantially restricted due to effect of welding. The complex study of structural and mechanical changes caused by particular welding technology is necessary for successful adaptation of the improved steels grades. Domex 700MC, a thermo-mechanically hot rolled cold forming steel, characterized by a low carbon content and small additions of microalloying elements was tested in this study. The steel grade of S355 was examined as comparative commonly used steel. eng
dc.format p. 25-28 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Žilinská univerzita eng
dc.relation.ispartof 33rd International colloquium on Advaced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject dynamic yield strength eng
dc.subject heat affected zone eng
dc.subject local mechanical parameters eng
dc.subject dynamická mez kluzu cze
dc.subject tepelně ovlivněná oblast cze
dc.subject lokální mechanické vlastnosti cze
dc.title EXAMINATION OF THE LOCAL MECHANICAL BEHAVIOR AFTER WELDING eng
dc.title.alternative Hodnocení lokálních mechanických parametrů po svařování cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Vysokopevné oceli pro kolejová vozidla přinášejí výhody v redukci hmotnosti a ve zvýšení užitečné zátěže. Tato motivace je podstatně omezená negativními vlivy svařování. Příspěvek je věnován studiu strukturních a pevnostních změn oceil typu Domex 700MC vlivem konkrétní technologie svařování; ocel S355 byla testována jako srovnávací standardně používaný materiál pro odpovídající aplikace. cze
dc.event 33rd International colloquium on Advaced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry (25.05.2016 - 27.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39877780 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account