Pioneering Works in the Application of Random Numbers to Digital Art and Linear Programs of Zdenek Sykora.

Show simple item record

dc.contributor.author Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Nedvědová, Marie cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:43:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:43:35Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-4503-4436-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67229
dc.description.abstract The aim of the paper is to present the history of using random processes in art. A computer and algorithm can not work in isolation without a painter — throughout the whole art process. At the beginning of the work is an ideological concept, idea or principle of creation. The painter gets a tool for creating works of art only by connecting computers with an idea. In this article principles of creation of selected digital paintings are described. Special attention is given to the Czech painter Zdenek Sykora. In detail the problem of construction of Sykora’s Lines is studied. eng
dc.format p. 61-66 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher ACM (Association for Computing Machinery) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 32nd Spring Conference on Computer Graphics eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject history of digital art eng
dc.subject random numbers as a tools of artistic process eng
dc.subject computer drawings eng
dc.subject Czech painter Zdenek Sykora eng
dc.subject idea of Zdenek Sykora’s Lines construction eng
dc.subject historie digitálního umění, náhodná čísla jako nástroj umělecké tvorby, počítačové umění, český malíř Zdeněk Sýkora, konstrukce Linií Zdeňka Sýkoru cze
dc.title Pioneering Works in the Application of Random Numbers to Digital Art and Linear Programs of Zdenek Sykora. eng
dc.title.alternative Pioneering Works in the Application of Random Numbers to Digital Art and Linear Programs of Zdenek Sykora. cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek je zaměřen na historii využití náhodných procesů ve výtvarném umění. Při umělecké tvorbě počítač a algoritmus nemohou pracovat v izolaci od malíře. Na počátku je ideologický koncept, idea nebo princip tvorby. Malíř může využívat počítač jako nástroj pro vytváření uměleckých děl pouze jeho propojením s idejemi. V tomto příspěvku jsou popsány procesy použité k tvorbě vybraných digitálních obrazů. Zvláštní pozornost je věnována českému malíři Zdeňku Sýkoru. Podrobně je zde prezentována konstrukce Sýkorových Linií. cze
dc.event 32nd Spring Conference on Computer Graphics 2017 (27.04.2016 - 29.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2948637&dl=ACM&coll=DL&CFID=706585679&CFTOKEN=65035805
dc.project.ID SGS_2016_025/Aplikace a popularizace matematických modelů eng
dc.identifier.wos 000403659700008
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85009774200
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85009774200
dc.identifier.obd 39877746 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account