Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení - pilotní testy

Show simple item record

dc.contributor.author Blažková, Zuzana cze
dc.contributor.author Trousil, Vojtěch cze
dc.contributor.author Slehová, Eva cze
dc.contributor.author Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Slezák, Miloslav cze
dc.contributor.author Cakl, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:27Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:27Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-94-4 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67213
dc.description.abstract Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus (T.) denitrificans patří mezi alternativní metody odstraňování dusičnanových a dusitanových iontů z kontaminovaných vod. V procesu se využívá bakteriálně katalyzované redoxní reakce - oxidace elementární síry nebo některých jejích anorganických sloučenin generuje elektrony, které jsou za anoxických podmínek prostředí využity k redukci dusičnanových a dusitanových iontů až na molekuly plynného dusíku. V této práci byla sledována v laboratorním měřítku autotrofní denitrifikace bakterií T. denitrificans v průtočném systému, kde byla použita elementární síra jako náplň a zároveň jako zdroj elektronů pro redukci dusičnanových a dusitanových iontů. Tato kolona měla 80 % účinnost. cze
dc.format p. 105-108 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX cze
dc.rights open access cze
dc.subject Autotrofní denitrifikace cze
dc.subject dusičnany cze
dc.subject dusitany cze
dc.subject průtočný reaktor cze
dc.subject síra cze
dc.subject Thiobacillus denitrificans cze
dc.subject Autotrophic denitrification eng
dc.subject nitrate eng
dc.subject nitrite eng
dc.subject Thiobacillus denitrificans eng
dc.title Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení - pilotní testy cze
dc.title.alternative Autotrophic denitrification using bacteria Thiobacillus denitrificans in flow-through system - pilot experiments eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Autotrophic denitrification using bacteria Thiobacillus (T.) denitrificans belongs to group of alternative methods of removing nitrate and nitrite ions from contaminated water - it is used the redox reaction catalysed by bacterial enzymes. The electrons are released by the oxidation of reduced inorganic supfur compounds and used for the reduction of nitrates and nitrites under anoxic conditions. The aim of the work was to describe autotrophic denitrification of T. denitrificans in flow-through system, where elemental sulfur was used as electron donor. This flow-through system had 80 % efficiency. eng
dc.event Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX (12.10.2016 - 13.10.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu cze
dc.identifier.obd 39877700 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account