Nový příspěvek k potenciometrickým titracím aniontových tenzidů

Show simple item record

dc.contributor.author Mikysek, Tomáš cze
dc.contributor.author Ďatko, Luboš cze
dc.contributor.author Vytřas, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:41:56Z
dc.date.available 2017-05-11T10:41:56Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-012-7 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67206
dc.description.abstract V článku jsou popsány možnosti potenciometrické indikace titrace aniontových tenzidů pomocí uhlíkových pastových elektrod (CPEs) a elektrod typu coated-wire (CWEs), zejména pak je doloženo atraktivní využití chloridu didecyldimethylammonia (DDAC) coby nově testovaného titrantu. Ukázalo se, že tvar potenciometrických titračních křivek není ovlivněn volbou indikační elektrody, pokud se při jejich přípravě použije stejný mediátor (pastová kapalina u CPEs, resp. plastifikátor u CWEs). Výška potenciometrického titračního skoku je předurčena především volbou titračního činidla, jehož kation tvoří aniontem stanovovaného tenzidu dobře extrahovatelný iontový pár. cze
dc.format p. 29-32 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek cze
dc.rights open access cze
dc.subject tenzidy cze
dc.subject potenciometrické titrace cze
dc.subject iontově-selektivní elektrody cze
dc.subject ion-selective electrode eng
dc.subject potentiometric titrations eng
dc.subject anionic surfactants eng
dc.title Nový příspěvek k potenciometrickým titracím aniontových tenzidů cze
dc.title.alternative Advances in potentiometric titrations of anionic surfactants eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Novel approaches in ion-pair formationbased potentiometric titrations of anionic surfactants are presented. eng
dc.event 49. seminář o tenzidech a detergentech (17.10.2016 - 19.10.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39877676 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account