Barevné vlastnosti sloučenin typu Bi2-xMgxCe2O7 připravených klasickou keramickou metodou

Show simple item record

dc.contributor.author Marková, Diana cze
dc.contributor.author Těšitelová, Kateřina cze
dc.contributor.author Šulcová, Petra cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:38:33Z
dc.date.available 2017-05-11T10:38:33Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7395-985-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67162
dc.description.abstract Tento výzkum je zaměřen na syntézu nových směsných oxidických pigmentů Bi-Mg-Ce, konkrétně sloučenin s obecným vzorcem Bi2-xMgxCe2O7, kde x = 0; 0,17; 0,35; 0,52; 0,69; 0,86; 1,04; 1,21 a 1,38. Cílem práce bylo najít sytý a čistý barevný odstín pigmentů, připravených klasickou keramickou metodou, v závislosti na teplotě výpalu (800; 850; 900; 950 a 1000 °C) a vlivu měnícího se obsahu hořčíku. Získané pigmenty byly porovnány mezi sebou po aplikaci do organického pojivového systému a do keramické glazury G 070 91 z hlediska výsledných barevných vlastností a velikosti částic. Lze konstatovat, že pigmenty aplikované do organického pojivového systému nemají příspěvek zeleného barevného odstínu a vykazují žlutý barevný odstín, především pigment Bi1,48Mg0,52Ce2O7. Pigment, který obsahuje nejnižší podíl bismutu, není vhodný pro tuto aplikaci. cze
dc.format p. 101-105 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Pyrochlor cze
dc.subject Bi-Mg-Ce systém cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject anorganický pigment cze
dc.subject Pyrochlore eng
dc.subject Bi.Mg-Ce System eng
dc.subject Colour Properties eng
dc.subject Inorganic Pigments eng
dc.title Barevné vlastnosti sloučenin typu Bi2-xMgxCe2O7 připravených klasickou keramickou metodou cze
dc.title.alternative The Color Properties of Compounds of Bi2-xMgxCe2O7 Type Prepared by Classical Ceramic Method eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This research is focused on the synthesis of novel mixed oxide pigments Bi-Mg-Ce, namely compounds with general formula Bi2-xMgxCe2O7, where x = 0; 0.17; 0.35; 0.52; 0.69; 0.86; 1.04; 1.21 and 1.38. The aim was to find a clean and rich colour hue of the pigments prepared by conventional ceramic methods, depending on the firing temperature (800; 850; 900; 950 and 1000 ° C) and the impact of changing the content of magnesium. The obtained pigments were compared with each other after application into an organic binder system and ceramic glazes G 07091 in terms of the resulting colour properties and particle size. It can be stated that the pigments applied to the organic binder system not have a contribution of the green hue, and exhibit the yellow hue, especially pigment Bi1,48Mg0,52Ce2O7. The pigment, which contains the lowest proportion of bismuth is not suitable for this application. eng
dc.event Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016 (21.09.2016 - 21.09.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_014/Syntéza a charakterizace pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace cze
dc.identifier.obd 39877482 cze
dc.note poster cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account