Electrochemical study of factors affecting reproducibility of capsaicin extraction into carbon pastes

Show simple item record

dc.contributor.author Sýs, Milan cze
dc.contributor.author Vytřas, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:36:07Z
dc.date.available 2017-05-11T10:36:07Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-005-9 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67129
dc.description.abstract According to the results obtained, it was observed that extraction reproducibility of lipophilic analytes into carbon pastes usually depends on many factors which reflect the homogeneous distribution of carbon particles in corresponding paste, shape and size of present carbon particles, height of the paste column in an electrode holder and presence of solid contaminants or air bubbles on electrode surface. The effect of all the factors mentioned on the reproducibility of capsaicin extraction was studied by square wave voltammetry. It can be concluded that an extraction of electroactive lipophilic compounds can provide satisfactory reproducibility, thus allowing development of electrochemical methods based on similar kind of accumulation. eng
dc.format p. 141-147 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII eng
dc.rights open access eng
dc.subject Carbon paste electrode eng
dc.subject capsaicin eng
dc.subject extraction eng
dc.subject reproducibility eng
dc.subject Uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject kapsaicin cze
dc.subject extrakce, opakovatelnost cze
dc.title Electrochemical study of factors affecting reproducibility of capsaicin extraction into carbon pastes eng
dc.title.alternative Elektrochemické studium faktorů ovlivňující opakovatelnost extrakce kapsaicinu do uhlíkových past cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že reprodukovatelnost extrakce lipofilních analytů do uhlíkové pasty je obvykle ovlivněna mnoha faktory, které odrážejí homogenní distribuci uhlíkových částic v příslušné pastě, pak tvarem a velikostí přítomných uhlíkových částic, výškou sloupce pasty v elektrodovém držáku, přítomností pevných cizorodých částic nebo vzduchových bublin na povrchu elektrody. Vliv výše zmíněných faktorů na reprodukovatelnost extrakce kapsaicinu byl studován pomocí square wave voltametrie. Závěrem lze konstatovat, že extrakce elektroaktivních lipofilních sloučenin může být dostatečně reprodukovatelná, tudíž umožňující vývoj elektrochemických metod založených na podobném principu akumulace. cze
dc.event Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII (30.03.2016 - 01.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.obd 39877276 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account