Stanovení aminokyselin v medovinách

Show simple item record

dc.contributor.author Klikarová, Jitka cze
dc.contributor.author Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Řezková, Soňa cze
dc.contributor.author Fischer, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:57Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:57Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-005-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67127
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na optimalizaci derivatizačních postupů 22 sledovaných aminokyselin v medovinách s využitím DEEM, FMOC-Cl a PITC činidel. Dále se věnuje optimalizaci separace PITC derivátů aminokyselin pomocí kapalinové chromatografie v systémech s obrácenými fázemi se spektrofotometrickou detekcí. Optimalizovaná separace byla využita pro analýzu derivátů aminokyselin v reálných vzorcích medovin, předem extrahovaných na LC-SCX patronkách. cze
dc.format p. 57-66 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject aminokyseliny cze
dc.subject medoviny cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject aminoacids eng
dc.subject meads eng
dc.subject HPLC eng
dc.subject derivatization eng
dc.title Stanovení aminokyselin v medovinách cze
dc.title.alternative Determination of aminoacids in meads eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the optimization of derivatization procedures of 22 monitored amino acids in meads using DEEMM, FMOC-Cl and PITC agents. Further, the attention is paid on optimization of reversed phase liquid chromatography separation of PITC amino acids derivatives with spectrophotometric detection. Optimized separation was used for analysis of amino acid derivatives in real samples of meads, previously extracted by LC-SCX columns. eng
dc.event Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII (30.03.2016 - 01.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39877238 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account