The Flow Graph Usage for the Attenuation Correction of the Low-pass Sallen-Key Biquad in the Current Mode

Show simple item record

dc.contributor.author Brtník, Bohumil cze
dc.contributor.author Matoušek, David cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:32:47Z
dc.date.available 2017-05-11T10:32:47Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-261-0601-2 eng
dc.identifier.issn 1803-7232 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67084
dc.description.abstract The second order Sallen-Key low-pass filter structures (so called biquads) in the voltage and the current mode have one common disadvantage. This is a decreasing of the attenuation at high frequencies, because active elements exhibit losses of the amplification. While some solutions for the voltage mode circuits have been already published, but this problem was not satisfactorily solved for circuits working in the current mode. Therefore, this article presents one of the possible solutions of this problem for circuits working in the current mode derived by graph method. eng
dc.format p. 39-42 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof International Conference on Applied Electronics eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject current mode eng
dc.subject voltage mode eng
dc.subject voltage graph eng
dc.subject current graph eng
dc.subject biquad eng
dc.subject low pass filter in Sallen-Key structure eng
dc.title The Flow Graph Usage for the Attenuation Correction of the Low-pass Sallen-Key Biquad in the Current Mode eng
dc.title.alternative Použití grafu signálových toků pro korekci útlumu dolní propusti v proudovém módu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Filtry Sallen-Key filtr typu dolní propust druhého řádu (tzv. bikvady) v napěťovém i proudu módu mají jednu společnou nevýhodu, tou je snížení útlumu v nepropustném pásmu. Tato skutečnost je způsobena ztrátami zesílení aktivních prvků na vysokých frekvencích. Některá řešení tohoto problému již byla publikována pro obvody pracující v napěťovém módu, ale tento problém není uspokojivě vyřešen pro obvody pracující v proudovém módu. Tento článek představuje jedno z možných řešení tohoto problému pro obvody pracující v proudovém módu, které je odvozeno z grafových metod. cze
dc.event 2016 International Conference on Applied Electronics (AE) (06.09.2016 - 07.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/AE.2016.7577237
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000391238700008
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84992397332
dc.identifier.obd 39877023 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account