Vliv teploty sušení na karotenoidy a antokyany: meta analýza dat

Show simple item record

dc.contributor.author Červenka, Libor cze
dc.contributor.author Červenková, Zuzana cze
dc.contributor.author Velichová, Helena cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:25:37Z
dc.date.available 2017-05-11T10:25:37Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-552-1649-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66987
dc.description.abstract Cílem této studie bylo ohodnotit efekt sušící teploty na obsah karotenoidních látek a antokyanů v ovoci a zelenině s využitím meta-analýzy dat. Response ratio (RR) byl použit jako metrika pro kvantitativní stanovení, zda je sušení při teplotě 40°C lepší než při vyšších teplotách s ohledem na obsah karotenoidů a antokyanů. Pro meta-analýzu bylo použito 14 publikací popisující efekt sušení na karotenoidní látky a 8 popisující vliv sušící teploty na antokyany. Pro produkty sušené při 70°C indikovala hodnota RR významný pokles obsahu karotenoidů (RR=0,71) a antokyanů (RR=0,77) pro produkty sušené při 80°C. Analýza jednoznačně neprokázala, že sušení při 40°C přineslo je výhodné s ohledem na retenci karotenoidů a antokyanů ve srovnání s obsahem látek v produktech sušených při vyšších teplotách (50°C, 60°C, 70°C and 80°C). cze
dc.format p. 259-263 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre cze
dc.relation.ispartof Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie cze
dc.rights open access cze
dc.subject response ratio cze
dc.subject teplota sušení cze
dc.subject ovoce cze
dc.subject zelenina cze
dc.subject sušárna cze
dc.subject response ratio eng
dc.subject drying temperature eng
dc.subject fruit eng
dc.subject vegetable eng
dc.subject oven drying eng
dc.title Vliv teploty sušení na karotenoidy a antokyany: meta analýza dat cze
dc.title.alternative The Effect of Drying Temperature on Carotenoids and Anthocyanins: Meta-analysis of Data eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to review studies that evaluated the effect of drying temperature on the carotenoid and anthocyanin contents in fruits and vegetables using meta-analysis. Response ratio (RR) as a meta-analytical metric was used to quantify whether drying at 40°C is better than at higher temperatures with respect to the carotenoid and anthocyanin contents. The database search revealed 14 and 8 scientific papers describing the effect of drying temperatures on the content of carotenoids and anthocynanins, respectively. Significant decrease of carotenoid content was observed in products dried at 70°C (RR=0,71) and RR=0,77 (p=0,008) was calculated for anthocyanin content followed by drying at 80°C. In general, the results of meta-analysis did not confirm that drying at 40°C is beneficial in comparison with those dried at 50°C, 60°C, 70°C and 80°C. eng
dc.event Bezpečnosť a kontrola potravín (30.03.2017 - 31.03.2017) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39878777 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account