Vliv zabezpečení přejezdů na propustnou výkonnost trati Kostelec u Jihlavy Slavonice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Lédl, František
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:35Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-12-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66892
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na regionální trať Kostelec u Jihlavy Slavonice, nacházející se v Kraji Vysočina, a to z pohledu množství železničních přejezdů nacházejících se na této trati. Tyto přejezdy omezují vzhledem ke svému charakteru traťovou rychlost. Na základě podkladů o trati a o železničních přejezdech, byl proveden návrh na jejich zabezpečení a navrženy varianty zmírnění dopadu na snižování traťové rychlosti vlivem železničních přejezdů. Byly provedeny výpočty efektu provedení zabezpečení přejezdu na délku jízdních dob, posouzení efektu a dále návrhy na zefektivnění a zatraktivnění trati. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject železniční přejezd cze
dc.subject rozhledová pole cze
dc.subject přejezdové zabezpečovací zařízení cze
dc.subject propustná výkonnost cze
dc.subject crossings eng
dc.subject viewpoints field eng
dc.subject level crossing safety devices eng
dc.subject permeable performance eng
dc.title Vliv zabezpečení přejezdů na propustnou výkonnost trati Kostelec u Jihlavy Slavonice cze
dc.title.alternative Impact of security at crossings permeable performance track Kostelec u Jihlavy Slavonice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2017-01-23
dc.description.abstract-translated The work focuses on regional track Kostelec u Jihlavy - Slavonice, located in the Vysočina region, namely in terms of number of railway crossings located on this line. Those crossings limit because of the character line speed. On the basis of data on the track and on railway crossings was made a proposal to its security and mitigate the impact of options designed to reduce line speed due to railway crossings. Calculations were made to effect the implementation of security crossing the length of travel time, and evaluate the effect of further proposals for streamlining and enhancing the attractiveness track. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35606
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student řádně obhájil diplomovou práci a zdárně odpověděl a reagoval na otázky státní zkušební komise v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 30572
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account