Organizace dopravy ve Vysokém Mýtě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Kaplan, Daniel
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:34Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-12-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66891
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zklidňováním dopravy ve vybraných částech města Vysokého Mýta. V práci je provedena a vyhodnocena analýza vybraných kritických míst. Na základě výstupů z analýzy jsou navrženy vhodné opatření, která povedou ke zklidnění a změně organizace dopravy v části města Vysoké Mýto. V závěru práce je provedeno shrnutí a zhodnocení navrhovaných úprav. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject změna organizace dopravy cze
dc.subject zklidnění dopravy cze
dc.subject Vysoké Mýto cze
dc.subject change of the organization traffic eng
dc.subject traffic calming eng
dc.subject Vysoke Myto eng
dc.title Organizace dopravy ve Vysokém Mýtě cze
dc.title.alternative Organization of traffic in Vysoké Mýto eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křemenáková, Lucie
dc.date.accepted 2017-01-23
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on traffic calming in selected parts of Vysoke Myto. In the thesis, an analysis of selected critical places is made and evaluated. Based on the results of the analysis, a proposal was made that will lead to the calming and change of the traffic flow in part of the town of Vysoke Myto. In the conclusion of the thesis, there is a summary and an evaluation of suggested adjustments eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35608
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 30550
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account