Restaurování grottových objektů: Interdisciplinární přístup jako nutnost

Show simple item record

dc.contributor.author Michlovská, Nina
dc.date.accessioned 2016-11-28T07:26:07Z
dc.date.available 2016-11-28T07:26:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7395-594-6 (Print)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-595-3 (PDF)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66824
dc.description.abstract Tvorba umělých jeskynních objektů představuje specifický fenomén, který se, s odkazem na antickou tradici, objevil kolem poloviny 16. století na Apeninském poloostrově, získal velmi rychle na oblibě a rozšířil se do ostatních zemí Evropy. Brzy si vydobyl pozici specifického uměleckého odvětví i ve střední Evropě. Také na našem území byly grotty rychle adaptovány a nezřídka dospěly do podoby nákladného barokního „Gesamtkunstwerku“, na kterém se v rozdílné míře podílela různá umělecká média. Výstavba a výzdoba grottových objektů byla věcí značně nákladnou. Nemalé náklady však bylo třeba vynaložit také na neustálou údržbu. Řada z grott, vznikajících severně od Alp, byla již brzy po svém vzniku nenávratně zničena. Svůj podíl na tom nesla proměna barokní estetiky a následná ztráta zájmu o tyto pozoruhodné umělecké objekty, ale především nepříznivé klimatické podmínky. Do dnešní doby se dochovaly pouze skrovné pozůstatky tohoto uměleckého odvětví. Jejich současný stav je většinou velmi smutný. Mnohé z dochovaných grott pak pod nánosem novodobých úprav vypovídají jen málo o své původní podobě. Většina z grottových objektů, které byly na našem území doposud restaurovány, si vyžádala speciální přístup. Některé z provedených restaurátorských zásahů můžeme považovat v podstatě za precedens. V těchto případech musel být složitě nalezen postup vycházející z interdisciplinární spolupráce mezi restaurátory různého zaměření, historiky umění, technology – biology, chemiky, petrology. V tomto ohledu je třeba poukázat, jaká interdisciplinární debata by měla každému zásahu, každé plánované péči o kulturní dědictví – zejména, jde-li o památky tak specifické jako jsou grotty - předcházet. cze
dc.format p. 215-219 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject grotta cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject interdisciplinarita cze
dc.subject grotto eng
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject interdisciplinarity eng
dc.title Restaurování grottových objektů: Interdisciplinární přístup jako nutnost cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.event Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví (26.-27. April 2012, 23.-24. May 2013, Litomyšl, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account