Využití aktivizačních metod na 2. Stupni ZŠ, Informatika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Kubcová, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-22T10:05:50Z
dc.date.available 2016-11-22T10:05:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66802
dc.description.abstract Závěrečná práce popisuje aktivizační výukové metody v současné teoretické výuce. Autorka zjišťuje působení aktivizačních výukových metod na žáky i učitele a objasňuje zde vztah aktivizačních metod k běžným výukovým metodám. Autorka definuje faktory ovlivňující použití aktivizačních metod ve výuce, roli žáků a učitelů při aktivizační výukové metodě. V empirickém výzkumu autorka zkouší použití aktivizačních výukových metod při výuce Informatiky. Pro zjištění výsledků v empirickém výzkumu byly použity dotazníkové metody. cze
dc.format 48 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aktivace cze
dc.subject aktivizační metoda cze
dc.subject žák cze
dc.subject výuka cze
dc.subject základní škola cze
dc.subject samostatnost cze
dc.subject tvořivost cze
dc.subject informatika cze
dc.subject actuation eng
dc.subject actuating method eng
dc.subject student eng
dc.subject education eng
dc.subject elementary school eng
dc.subject independence eng
dc.subject creativity eng
dc.subject informatics eng
dc.title Využití aktivizačních metod na 2. Stupni ZŠ, Informatika cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated The final work describes actuating teaching methods in present tuition. The author ascertains the influence of actuating teaching methods on students and tutors as well and also clarifies the relation of the actuating methods with common teaching methods. The author defines factors influencing using the actuating methods in tuition, the roles of students and tutors in the actuating teaching method. In the empirical survey the author tested using the actuating teaching methods in tuition Informatics. To determine the results in the empirical survey the author uses the interviewing method. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35314
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account