Využití výměnných nástaveb v přímé silniční dopravě a kombinované dopravě

Show simple item record

dc.contributor.author Široký, Jaromír
dc.contributor.author Hlavsová, Pavlína
dc.contributor.author Nachtigall, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:10Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-554-1254-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66771
dc.description.abstract V tomto příspěvku mají autoři za cíl porovnat využití přepravních jednotek kontinentální kombinované dopravy v přímé silniční dopravě a s využitím kombinované dopravy. Cílem je porovnat ekonomické a provozní dopady při přechodu systému přímé silniční dopravy na nedoprovázenou kombinovanou dopravu při použití výměnných nástaveb. cze
dc.format p. 183-193 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Žilinská univerzita cze
dc.relation.ispartof Horizons of Railway Transport 2016 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject výměnná nástavba cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject kombinovaná doprava cze
dc.subject nedoprovázená kombinovaná doprava. cze
dc.subject swap bodies eng
dc.subject road transport eng
dc.subject combined transport eng
dc.subject unaccompanied combined transport. eng
dc.title Využití výměnných nástaveb v přímé silniční dopravě a kombinované dopravě cze
dc.title.alternative The using of swap bodies in direct road transport and combined transport eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated This paper describes a compare the use of transport units of continental combined transport in direct road transport and with the use of combined transport. The aim is to compare the economic and operational impact of the transition of direct road transport unaccompanied combined transport using swap bodies. eng
dc.event Horizonty železničnej dopravy 2016 (29.09.2016 - 30.09.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID TB0500MD004/Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy - přepravní jednotky cze
dc.identifier.obd 39876981


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account