Using UAV to detect shoreline changes: Case study - pohranov pond, Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Čermáková Ivana
dc.contributor.author Komárková Jitka
dc.contributor.author Sedlák Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:06Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1682-1750
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66761
dc.description.abstract The paper describes utilization of an unmanned aerial vehicle (UAV) for detection of changes of shorelines. UAV is used as a cheep and on-demand available possibility how to collect remotely sensed data. Its utilization is limited by legal regulations and weather conditions. Paper deals with utilization of UAV for monitoring small water area and particularly study of changes of shorelines. Study contains other methods of classification. After classification will be data processed for next calculations. Indices regarding shoreline changes are in the study also. In conclusion, study contains obtainment findings and encouragement for the future. eng
dc.format p. 803-808 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher International Society for Photogrammetry and Remote Sensing eng
dc.relation.ispartof The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Landscape eng
dc.subject Pohranov pond eng
dc.subject landscape indices eng
dc.subject UAV eng
dc.subject change the landscape eng
dc.subject Krajina cze
dc.subject Pohranovsky rybnik cze
dc.subject krajinářské indexy cze
dc.subject UAV cze
dc.subject změny krajiny cze
dc.title Using UAV to detect shoreline changes: Case study - pohranov pond, Czech Republic eng
dc.title.alternative Využití UAV pro detekci změn břehových linií: Případová studie - Pohránovský rybník, Česká republika cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek popisuje možnosti využití UAV pro detekci změn běřehových linií. UAV je použito jako levná a dostupná možnost, jak získat data z dálkového průzkumu země. UAV je limitováno právním systémem a povětrnostními podmínkami. Článek pojednává o využití UAV pro moniroing malých vodních ploch a studie změn břehových linií. Studie obsahuje různé metody klasifikace. Po klasifikaci jsou data zpracována pro další výpočty. Ve studii jsou také uvedeny indexy týkající se změn břehových linií. Na závěr studie obsahuje zjištěné výsledky a doporučení do budoucnosti. cze
dc.event International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ISPRS 2016 (12.07.2016 - 19.07.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000392750100125
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84987926114
dc.identifier.obd 39876915


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account