Selected Components affecting Quality of Performance Management Systems

Show simple item record

dc.contributor.author Jelínková Lucie
dc.contributor.author Stříteská Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1877-0428
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66600
dc.description.abstract The paper addresses two basic components of succesful performance measurement and management, namely the identification of an appropriate set of performance measures and factors that created quality of the performance management system. Based on the literature review, the results of previous research studies and case study analysis, the importance of financial and non-financial measures for decision-making is identified. Furthermore, the current trends in financial performance measurement and the specific areas of performance measurement using non-financial indicators are examined. The essence of sucessful performance management is seen in identification of key factors that affecting the quality of the performance management system. Therefore, the attention is paid to this issue. eng
dc.format p. 181-187 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Procedia - Social and Behavioral Sciences eng
dc.rights open access eng
dc.subject performance measurement eng
dc.subject performance management system eng
dc.subject factors eng
dc.subject financial measures eng
dc.subject non-financial measures eng
dc.subject měření výkonnosti cze
dc.subject systém řízení výkonnosti cze
dc.subject faktory cze
dc.subject finanční měřítka cze
dc.subject nefinanční měřítka cze
dc.title Selected Components affecting Quality of Performance Management Systems eng
dc.title.alternative Vybrané komponenty, které ovlivňují kvality systémů řízení výkonnosti cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá dvěma základními komponenty úspěšného měření a řízení výkonnosti, zejména určení vhodného souboru měřítek výkonnosti a faktorů, které tvoří kvalitu systému řízení výkonnosti. Na základě přehledu literatury, výsledků předchozích výzkumů a analýzy případových studií je identifikován význam finančních a nefinančních měřítek pro rozhodování. Kromě toho, jsou také zkoumány současné trendy v oblasti měření finanční výkonnosti a ve specifické oblasti měření výkonnosti pomocí nefinančních ukazatelů. Podstatu úspěšného řízení výkonnosti lze spatřovat v identifikaci klíčových faktorů, které mají vliv na kvalitu systému řízení výkonnosti. Proto je pozornost věnována právě této problematice. cze
dc.event 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (20.11.2014 - 22.11.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057043
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000380550300021
dc.identifier.obd 39874992


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account