Strategic Performance Management with Focus on the Customer

Show simple item record

dc.contributor.author Stříteská Michaela
dc.contributor.author Jelínková Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1877-0428
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66599
dc.description.abstract This paper presents a view on issues of strategic performance management in the Czech business environment with focus on the customer by means of comparing results and partial conclusions from research carried out in selected companies. The results of the analysis are evaluated in the context of the theoretical background and the findings of similar studies. Based on these findings, a set of recommendations will be provided for Czech companies dealing with strategic performance management oriented towards the customer. The paper was prepared based on research of Czech and foreign literature, interviews with management and analyses of internal materials from selected companies. eng
dc.format p. 66-76 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Procedia - Social and Behavioral Sciences eng
dc.rights open access eng
dc.subject performance eng
dc.subject measurement eng
dc.subject management eng
dc.subject customer eng
dc.subject strategy eng
dc.subject výkonnost cze
dc.subject měření cze
dc.subject řízení cze
dc.subject zákazník cze
dc.subject strategie cze
dc.title Strategic Performance Management with Focus on the Customer eng
dc.title.alternative Strategické řízení výkonnosti se zaměřením na zákazníka cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek přináší pohled na problematiku strategického řízení výkonnosti v českém podnikatelském prostředí se zaměřením na zákazníka prostřednictvím komparace výsledků a dílčích závěrů z provedeného šetření ve vybraných podnicích. Výsledky provedené analýzy jsou zhodnoceny v kontextu teoretických východisek a závěrů obdobných studií. Na základě těchto zjištění je stanoven soubor doporučení pro české podniky týkající se strategického řízení podnikové výkonnosti orientované na zákazníka. Příspěvek byl zpracován na základě rešerše české i zahraniční literatury, polostrukturovaných rozhovorů s managementem a analýzy interních materiálů vybraných podniků. cze
dc.event 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (20.11.2014 - 22.11.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815056773
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000380550300009
dc.identifier.obd 39874991


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account