Predictive Ability of the Index of Creditworthiness

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka Michal
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:14Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7454-482-8 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66590
dc.description.abstract The creditworthy models shall define the level of financial health of analysed economic entity. As well as the bankruptcy models the creditworthy models are usually made of a combination of chosen ratio indexes and assigned weights. Models are, in several cases, based on the points system. In case of bankruptcy models the accuracy of their prediction can be verified on samples of companies that went into the insolvency or even bankrupted. The question is how to evaluate the accuracy of creditworthiness models evaluation. This text presents the created methodology and results of research focused on the creditworthiness index accuracy evaluation. The goal is to set the index of creditworthiness accuracy on the base of own methodology. For this purpose the economic data of 1260 companies from the processing industry sphere were analyzed. eng
dc.format p. 795-804 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject creditworthiness eng
dc.subject index of creditworthiness eng
dc.subject creditworthy models eng
dc.subject ROE eng
dc.subject implicit costs eng
dc.subject EVA eng
dc.subject bonita cze
dc.subject index bonity cze
dc.subject bonitní modely cze
dc.subject ROE cze
dc.subject implicitní náklady cze
dc.subject EVA cze
dc.title Predictive Ability of the Index of Creditworthiness eng
dc.title.alternative Predikční schopnost Indexu Bonity cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Bonitní modely mají za úkol stanovit úroveň finančního zdraví analyzovaného ekonomického subjektu. Stejně jako bankrotní modely jsou i bonitní modely obvykle tvořeny kombinací vybraných poměrových ukazatelů a přiřazených vah. V některých případech jsou modely založeny na bodovacím systému. U bankrotních modelů lze přesnost jejich predikce ověřit na vzorcích podniků, které se dostali do insolvence či dokonce zbankrotovaly. Otázkou je, jak vyhodnotit přesnost hodnocení bonitních modelů. Tento příspěvek předkládá vytvořenou metodiku a výsledky šetření zaměřeného na posouzení přesnosti indexu bonity. Za tímto účelem byla analyzována ekonomická data 1260 podniků z odvětví zpracovatelského průmyslu. cze
dc.event Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice 2015 (23.04.2015 - 24.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000374107300062
dc.identifier.obd 39874924


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account