Colour Properties of Pigments Based on YMnO3

Show simple item record

dc.contributor.author Burkovičová Aneta
dc.contributor.author Dohnalová Žaneta
dc.contributor.author Šulcová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:04Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1505-1269
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66558
dc.description.abstract Pigments based on YMnO3 doped by ions of Sn with general formula YMnx(MSn)1-xO3±δ, where x =0.9; 0.5; 0.1; and M = Cu or Ni were prepared by mechanical activation and their color properties, phase purity, PSD were measured. The mineralizers were used to improve properties of these compounds. The color shade is shifting from black to dark green for (CuSn) and from black to dark brown for (NiSn). The XRD analysis showed that pigment YMn0.9(CuSn)0.1O3±δ provides single-phase perovskite structure at 1100 °C. The use of mineralizers caused increase of intensity of the crystalline phase. eng
dc.format p. 9-14 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, volume 67, issue: 1 eng
dc.rights bez omezení eng
dc.subject High-Temperature Inorganic Pigments eng
dc.subject Perovskites eng
dc.subject Mineralizers eng
dc.subject vysokoteplotní anorganické pigmenty cze
dc.subject perovskity cze
dc.subject mineralizátory cze
dc.title Colour Properties of Pigments Based on YMnO3 eng
dc.title.alternative Barevné vlastnosti pigmentů YMnO3 cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Pigmenty typu YMnO3 dopované ionty Sn s obecným vzorcem YMnx(MSn)1-xO3±δ, kde x =0.9; 0.5; 0.1; a M = Cu nebo Ni byly připraveny mechanickou aktivací a byly změřeny jejich barevné vlastnosti, fázové složení a distribuce velikosti částic. Mineralizátory byly použity pro zlepšení vlastností těchto sloučenin. Barevný odstín přechází z černé do tmavě zelené (CuSn) a z černé do tmavě hnědé (NiSn). Difrakční analýza prokázala vznik jediné perovskitové fáze u sloučeniny YMn0.9(CuSn)0.1O3±δ při teplotě 1100 °C. Použitím mineralizátorů se zvýšila intenzita krystalické fáze. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFChT_2015005/Nové materiály pro chemické technologie a jiné aplikace eng
dc.identifier.obd 39874651


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account