Bezpečnost pacientů na operačních sálech

Show simple item record

dc.contributor.author Taliánová Magda
dc.contributor.author Langerová Tereza
dc.contributor.author Pavlová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:00Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-88064-11-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66545
dc.description.abstract Příspěvek popisuje problematiku perioperačního bezpečnostního procesu na pracovištích ve východočeském a západočeském regionu. Soubor tvořilo 61 respondentek, perioperačních sester pracujících na oborových či centrálních operačních sálech. Data byla vyhodnocována deskriptivní statistikou a zaznamenána v grafech prostřednictvím programu MS Excell 2010. Z výsledků vyplynulo, že perioperační bezpečnostních proces je prováděn na pracovištích u všech dotazovaných respondentek. cze
dc.format p. 348-355 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava cze
dc.relation.ispartof Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2015 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject perioperační bezpečnostní proces cze
dc.subject kvalita péče cze
dc.subject sestra cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject surgical safety process eng
dc.subject quality of care eng
dc.subject nurse eng
dc.subject midwifery eng
dc.subject operating room eng
dc.title Bezpečnost pacientů na operačních sálech cze
dc.title.alternative Patient safety in the operating theatres eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The paper describes the problems of the perioperative process safety in the workplace in the East and West Bohemian region. The sample consisted of 61 respondents, perioperative nurses working at branch or central operating theaters. Data were analyzed with descriptive statistics and recorded in the charts through the MS Excell 2010. The results of that perioperative safety process is carried out in the workplace for all surveyed respondents. eng
dc.event Jihlavské zdravotnické dny 2015: V. ročník mezinárodní konference (23.04.2015 - 23.04.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFZS_2014001/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 cze
dc.identifier.obd 39874599


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account