Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.contributor.author Sejkora František
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-225-4077-3 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66522
dc.description.abstract V dnešní době řada podniků, hledá, kde by nejlépe zhodnotily své volné případně cizí zdroje s co největším výnosem a nejnižším rizikem. Podniky se musí rozhodnout do jakých investičních instrumentů investovat včetně objemu finančních prostředků. Rozhodování společností velice komplikují globalizační vlivy, které vyvolávají někdy složitě předvídatelné turbulence na finančních trzích. Problém, který se na dnešních trzích objevuje, je kde investovat na světových trzích a do kterých investičních instrumentů. Cílem článku je navrhnout, na které vybrané burze investovat, a do jakých akciových titulů na základě komparace a korelace zvolených údajů. cze
dc.format p. 512-518 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Vydavateľstvo Ekonóm cze
dc.relation.ispartof Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník vedeckých prác eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Akcie cze
dc.subject investor cze
dc.subject komparace cze
dc.subject finanční trhy cze
dc.subject korelace cze
dc.subject burza cenných papírů cze
dc.subject Stocks eng
dc.subject investor eng
dc.subject comparison eng
dc.subject financial markets eng
dc.subject correlation eng
dc.subject stock exchange eng
dc.title Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí cze
dc.title.alternative Investment possibilities of enterprices in today´s business environment eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Nowadays, most companies are still looking for the best appreciation of their free or other sources with the highest returns and the lowest risk. All these companies must decide how to invest – in what investment instruments (including financial resources). Decision making processes in companies are very complicated by globalization influences that cause sometimes complicated predictable turbulences on the financial markets. The problem on today’s markets is where to invest on world markets and in what investment instruments. The aim of the article is to analyse the various approaches to the evaluation of investment instruments and correlate the Slovak and the Czech Stock Exchange. eng
dc.event Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 (14.05.2015 - 15.05.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000388355100063
dc.identifier.obd 39874506


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account