The possible formation of speculative bubbles after the last economic crisis and their impact on investors

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7435-550-9 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66520
dc.description.abstract This article deals with the problem of speculative bubbles which may occur in financial markets after the last financial crisis, including their impact on investors. Speculative, or sometimes also called price bubbles, are part of a psychological analysis of financial markets. From time to time these undesirable bubbles appear in some types of investment instruments in financial markets. The aim of this article is to identify those areas of investment instruments where these types of bubbles can occur in the future. The main problem which appears here is to detect the possible formation of new speculative bubbles. If these bubbles are eliminated in advance, it will have a positive impact not only for investors but also for the whole economy of some countries. eng
dc.format p. 55-62 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Gaudeamus eng
dc.relation.ispartof International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Speculative bubbles eng
dc.subject investor eng
dc.subject economic crisis eng
dc.subject financial markets eng
dc.subject creditor eng
dc.subject Spekulativní bubliny cze
dc.subject investor cze
dc.subject ekonomická krize cze
dc.subject finanční trhy cze
dc.subject věřitel cze
dc.title The possible formation of speculative bubbles after the last economic crisis and their impact on investors eng
dc.title.alternative Možný vznik spekulativních bublin po poslední ekonomické krizi a jejich vliv na investory cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá problematikou spekulativních bublin, které mohou nastat na finančních trzích po poslední finanční krizi včetně jejich dopadu na investory. Spekulativní nebo někdy nazývané taktéž jako cenové bubliny jsou součástí psychologické analýzy na finančních trzích. Čas od času se na finančních trzích tyto nežádoucí bubliny objeví u některých typů investičních instrumentů. Cílem článku je proto vymezit takové oblasti investičních instrumentů, kde může tento typ bublin v budoucnu nastat. Hlavní problém, který se tu objevuje, je včas odhalit možný vznik nových spekulativních bublin. V případě, že budou tyto bubliny s předstihem eliminovány bude, to mít pozitivní vliv nejen pro investory, ale i pro celé ekonomiky některých států. cze
dc.event Hradecké ekonomické dny 2015 (03.02.2015 - 04.02.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874504


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account