Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii

Show simple item record

dc.contributor.author Černohorský Jan
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7509-139-0 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66453
dc.description.abstract Cílem článku je posoudit míru integrace úvěrových trhů ve vybraných zemích Evropské unie na základě jednofaktorové analýzy rozptylu úrokových diferenciálů nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb. Tyto ukazatele jsme zvolili jako možné indikátory integrace úvěrových trhů, protože právě snižování diferenciálů úrokových sazeb patří dle standardních ekonomických poznatků k základním předpokladům vyšší míry integrace úvěrových trhů. V článku vycházíme z dat Mezinárodního měnového fondu. Úrokové diferenciály počítáme jako rozdíl úrokových měr v dané zemi vůči průměru příslušné úrokové míry v Evropské měnové unii. Na základě provedených výpočtů docházíme k závěru, že vývoj úrokového diferenciálu nominálních zápůjčních sazeb indikuje nižší míru integrace a vývoj úrokového diferenciálu nominálních depozitních sazeb neindikuje žádnou změnu v integraci úvěrových trhů. cze
dc.format p. 157-169 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Mendelova univerzita v Brně cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Integrace úvěrových trhů cze
dc.subject úroková diferenciál cze
dc.subject zápůjční úroková sazba cze
dc.subject depozitní úroková sazba cze
dc.subject Integration of credit markets eng
dc.subject interest rate differential eng
dc.subject lending interest rate eng
dc.subject deposit interest rate eng
dc.title Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii cze
dc.title.alternative The Interest Rate Differential of Nominal Lending Interest Rates and Deposit Interest Rates as an Indicator of the Integration of Credit Markets in the European Union eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The aim of this article is to evaluate the intensity of integration of credit markets in selected countries of the European Union based on one-factor analysis of variance of the interest rate differential of nominal lending interest rates and deposit interest rates. These indicators are chosen as possible indicators of integration of credit markets, because the reduction of the interest rate differential is, according to standard economic knowledge, one of the basic assumptions of higher level of credit markets integration. We use data from the International Monetary Fund in the article. We calculate interest rate differentials as the difference between interest rates in the every single country and the average of corresponding interest rates in the European Monetary Union. Based on the calculations, we conclude that the interest rate differential of nominal lending rates indicates a lower intensity of integration and the interest rate differential of nominal deposit rates does not indicate any change in the integration of credit markets. eng
dc.event Region v rozvoji společnosti 2014 (23.10.2014 - 23.10.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39873625


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account