Řešení morálních dilemat v klinické praxi

Show simple item record

dc.contributor.author Rusová Jitka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:27Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-773-5 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66449
dc.description.abstract Strukturovaný přístup usnadňuje zdravotníkům analýzu a řešení morálních dilemat v klinické praxi. Tento článek je pokus o představení jednoho takového přístupu, metody "čtyř boxů", založené na knize Clinical ethics od autorů Jonsena, Sieglera a Williama. Tato metoda je užitečná nejen v klinické praxi, ale i při výuce etiky a je též vhodná ke grafickému znázornění v podobě čtyř boxů, neboť se zaobírá čtyřmi hlavními tématy - medicínskou indikací, preferencemi pacienta, kvalitou života a kontextem. Diskuse zaměřená na tato čtyři hlavní témata nám pomáhá v utřídění rozhodných skutečností daného případu. cze
dc.format p. 63-69 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject klinická etika cze
dc.subject four quadrants approach cze
dc.subject medicínská indikace cze
dc.subject preference pacienta cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject kontext cze
dc.subject clinical ethics eng
dc.subject four quadrants approach eng
dc.subject medical indications eng
dc.subject patient preferences eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject contextual features eng
dc.title Řešení morálních dilemat v klinické praxi cze
dc.title.alternative Resolving ethical issues in clinical medicine eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Case analysis in clinical ethics needs a structured approach to assist medical professionals in analyzing and resolving ethical issues in clinical medicine. This paper is an attempt to present “The four quadrants” approach which is based on the book of Jonsen, Siegler and William named Clinical ethics. This method can serve in clinical practice as well as an instruction tool. Being composed of four broad topics – medical indications, patient preferences, quality of life, and contextual features is suitable for graphical representation as the four quadrants. Focusing the discussion around the four topics gives us a way to organize the facts of the case at hand. eng
dc.event 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy (23.04.2014 - 23.04.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39873530


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account