CHESSBOARD SQUARE OCCUPANCY ANALYSIS THROUGH K-MEANS CLUSTERING BASED VISUAL MARKER DETECTION

Show simple item record

dc.contributor.author Jetenský Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7395-696-7 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66406
dc.description.abstract In 2012, Accessible chessboard for blind that is mouse and keyboard free was developed, using Kinect depth camera to detect presence of chess pieces. However, Kinect failed to be the right device for the task. Occasionally and unpredictably, depth data coming from the device contained large blobs of noise that reported zero distance from the Kinect. This prevented proper detection of square occupancy, requiring new algorithm that would be stable and robust. This paper presents such a new algorithm. It no longer users depth sensor, but USB web camera, and analyses captured image of the board. Colorful circular markers are stick to every square to help detection. Paper compares k-means clustering algorithm to other approaches that detect markers' visibility: Mathematical formulae for HSV statistics and neural network trained on the HSV statistics. Neural network based approach properly detected 19 out of 19 test images, but due to over fitting was failing in real game experiment. K-means clustering algorithm showed second-best results, detecting properly 16 out of 19 test images. Nevertheless it was chosen as the best algorithm due to its robustness. In an experiment of 3 chess games, all 15552 squares were detected properly by this winning algorithm. eng
dc.format p. 73-77 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Conference Proceedings The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration IMEA 2013 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject k-means clustering, computer vision, visually impaired, OpenCV, chess, marker detection. eng
dc.subject k-means, počítačové vidění, zrakově postižení, OpenCV, šachy, detekce markeru cze
dc.title CHESSBOARD SQUARE OCCUPANCY ANALYSIS THROUGH K-MEANS CLUSTERING BASED VISUAL MARKER DETECTION eng
dc.title.alternative Detekce obsazenosti šachového pole visuální detekcí markeru pomocí k-means clustering cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V roce 2012 byla vyvinuta šachovnice pro nevidomé, která nevyžadovala využití myši ani klávesnice. Pomocí Kinect hloubkoví kamery detekuje přítomnost šachových figurek . Nicméně, Kinect se neukázal být vhodným zařízením pro požadovaný úkol . Občas a nepředvídatelně, naměřená hloubka prostředí přicházející ze zařízení obsahovala velké oblasti šumu, který vykazované nulovou vzdálenost od senzoru. To zabránilo správné detekci obsazenosti šachových polí a bylo zřejmé, že je potřeba vyvinout nový algoritmus , který by byl stabilní a robustní. Prezentace představuje takový algoritmus. Nevyužívá již hloubkový senzor, ale USB webovou kameru, která snímá šachovnici. Barevné markery jsou přilepeny na každém políčku a zlepšují detekci. Příspěvek srovnává k-means clustering algoritmus s jinými přístupy, které také detekují viditelnost markerů: Matematickým vzorcem pracujícím se HSV statistikami obrazu a neuronovou sítí, natrénovanouch pomocí HSV statistik. Přístup využívající neuronovou síť sice správně detekoval všech 19 zkušebních snímků , ale bohužel selhával v reálném herním experimentu . K -means clustering algoritmus se ukázal být druhým nejlepším, detekoval správně 16 z 19 zkušebních snímků. I tak byl vybrán jako nejlepší algoritmus kvůli své robustnost. V experimentu 3 šachových partií , všech15552 šachových polí bylo tímto vítězným algoritmem detekováno správně. cze
dc.event IMEA 2013 (26.09.2013 - 27.09.2013) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39870288


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account