Strategie zavedení znalostního managementu ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.author Honková Irena
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:00Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-80-7435-171-6 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66366
dc.description.abstract Práce navrhuje strategii ve vybraném podniku. Využití metodiky KM Toolkit A. Tiwany. Mezi klíčové kroky, které byly provedeny patří: analýza existující infrastruktury, spojitost znalostního managementu s obchodní strategií, návrh architektury znalostního managementu, analýza existujících znalostí, návrh týmu pro znalostní management, návrh změn v organizační struktuře a návrh na měření výsledků znalostního managementu. cze
dc.format p. 92-97 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Gaudeamus cze
dc.relation.ispartof Sborník recenzovaných příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2012 - Díl I. eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject znalostní management cze
dc.subject metodika KM Toolkit A. Tiwany cze
dc.subject personalizační strategie cze
dc.subject knowledge management eng
dc.subject methodology of A. Tiwany eng
dc.subject personalization strategy eng
dc.title Strategie zavedení znalostního managementu ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Strategy of implementation knowledge management in a given company eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The work suggests a strategy in a given company. Using the Methodology of KM Toolkit A. Tiwany. Among the key steps that have been made include: analysis of existing infrastructure, continuity of knowledge management with business strategy, design architecture of knowledge management, analysis of existing knowledge, design of a team for knowledge management, design changes in the organizational structure and design of the measurement results of knowledge management. eng
dc.event Hradecké ekonomické dny 2012 (31.01.2012 - 01.02.2012) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39867850


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account