Systém řízení výkonnosti jako nástroj zvyšující konkurenceschopnost podniku

Show simple item record

dc.contributor.author Jelínková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-10-14T11:01:08Z
dc.date.available 2016-10-14T11:01:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65913
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá výkonností podniku ve vztahu ke zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Jejím cílem je navrhnout systematický proces řízení výkonnosti zahrnující systém řízení výkonnosti podniku, faktory ovlivňující jeho kvalitu a skupiny nástrojů přispívající k jeho zefektivnění. Za tímto účelem je v práci analyzována současná podoba a rozvinutost systémů měření a řízení výkonnosti ve středních a velkých českých podnicích, identifikovány faktory ovlivňující kvalitu systému řízení výkonnosti a skupiny nástrojů, jejichž zavedení přispívá k jeho zefektivnění. Na závěr je provedeno ověření navrženého systematického procesu řízení výkonnosti prostřednictvím řízených rozhovorů s manažery vybraných podniků. cze
dc.format 123 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výkonnost cze
dc.subject procesy cze
dc.subject faktory cze
dc.subject nástroje cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject performance eng
dc.subject process eng
dc.subject factors eng
dc.subject tools eng
dc.subject competitivness eng
dc.title Systém řízení výkonnosti jako nástroj zvyšující konkurenceschopnost podniku cze
dc.title.alternative Performance Management System as a Tool Improving the Competitiveness of a Company eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Bartoš, Vojtěch
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.contributor.referee Lendel, Viliam
dc.date.accepted 2016-09-26
dc.description.abstract-translated This Doctoral Theses deals with the business performance in relation to increasing its competitiveness. Its aim is to propose a systematic process of performance management including performance management system, factors affecting its quality and groups of instruments contributing to its effectiveness. For this purpose, the theses analyzed the current form and level of development performance measurement and management system by medium and large Czech companies, identified factors affecting the quality of the performance management system and goups of instruments whose implementation contributes to its effectiveness. In conclusion, verification of the proposed systematic process of performance management through structured interviews with managers of selected companies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35434
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Z vědeckého hlediska je přínosem nejen přehled současného stavu řečené problematiky, ale zejména návrh systematického procesu řízení výkonnosti a vhodných nástrojů pro zlepšení podnikových aktivit. Z praktického hlediska je přínosem ověřerní návrhu v praxi. Za nedostatek lze považovat určité zobecnění v oblasti doporučení, ovšem toto současně představuje potenciál pro další práci doktorandky. cze
dc.identifier.stag 31780
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account