Restaurování sochy andílka ze sousoší sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce Konzervování sochy sv. Zikmunda z fasády domu č.p. 91 v Kolíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Kalvodová, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:30Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65904
dc.description.abstract Tato práce obsahuje restaurátorské dokumentace dvou objektů. První z nich je andílek ze sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce a druhý sv. Zikmund z domovní fasády v Kolíně. Dokumentace se zaměřují na vizuální, historický a přírodovědný průzkum památek, návrh koncepce restaurování a dokumentují restaurování samotné. Restaurátorský průzkum sochy andílka obsahuje také rozšířený průzkum tmelících směsí koncipovaných na jemnozrnné křemičité typy pískovců. cze
dc.format 139 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject restaurátorská dokumentace cze
dc.subject andílek cze
dc.subject sousoší sv. Jana Nepomuckého cze
dc.subject sv. Zikmund cze
dc.subject dům U černého orla v Kolíně cze
dc.subject umělý kámen cze
dc.subject tmel cze
dc.subject mšenský pískovec cze
dc.subject restoration eng
dc.subject documentation of restoration eng
dc.subject angel eng
dc.subject sculpture group of st. Jan Nepomucký eng
dc.subject st. Zikmund eng
dc.subject house U černého orla in Kolín eng
dc.subject artificial stone eng
dc.subject cement eng
dc.subject Mšeno type of sandstone eng
dc.title Restaurování sochy andílka ze sousoší sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce Konzervování sochy sv. Zikmunda z fasády domu č.p. 91 v Kolíně cze
dc.title.alternative Restoration of the Statue of Angel from Sculpture Group of st. Jan Nepomucký in Prague Conservation of Statue of st. Zikmund from Facade in Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated This work includes restoration documentation of two objects. The first one is an angel from sculpture of St. Jan Nepomucký from Prague Pohořelec and the second one St. Zikmund of building facade from Kolín. Documentations are concentrated on visual, historical and natural science exploration of these monuments, suggestion of concept of restoration and documents restoration themselves. Restoration survey statue of an angel includes an extended exploration of cementing mixtures conceived for fine-grained siliceous sandstone types. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35111
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31783
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account