Informovanost studentů o Alzheimerově chorobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena
dc.contributor.author Fuit, Martin
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:07Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65880
dc.description.abstract Práce pojednává o informovanosti studentů o Alzheimerově chorobě. Teoretická část se zaměřuje na definici Alzheimerovy nemoci, její příčiny, klinický obraz, diagnostiku a léčbu. Dále se zabývá možnostmi pomoci a podpory osobám s Alzheimerovou nemocí a informovaností. Ve výzkumné části je zpracován přehled o výsledcích dotazníkového šetření informovanosti studentů o Alzheimerově nemoci. Výzkum byl proveden u studentů oboru Zdravotně-sociální pracovník na dvou vysokých školách. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Alzheimerova nemoc cze
dc.subject dávky sociálního zabezpečení cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject testy kognitivních funkcí cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject social security benefits eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject social services eng
dc.subject tests of cognitive functions eng
dc.title Informovanost studentů o Alzheimerově chorobě cze
dc.title.alternative Students' awareness about Alzheimer's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis examines the students' knowledge of Alzheimer's disease. The theoretical part is focused on the definition of Alzheimer's disease, its causes, a clinical picture, diagnostics and its treatment. Furthermore, it analyses possibilities of assistence and support for people with Alzheimer's disease and the awareness of the disease. The following research provides an overview of the survey findings concerning the students' knowledge of Alzheimer's disease. The research was conducted among the students of Health and Social Worker studies at two universities. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35261
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 30934
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account